THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Những hoạt động mới của Hội
19-06-2019

Những hoạt động mới của Hội

 An thien duong.jpgTừ nay tơi hết năm 2019 .An Thiện Đường của Hộị lại tổ chức Hành trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó . Chương trình dự kiến  tơi 1 trường học ở vùng cao với khoảng 20 xuất bổng và 1-2 ngàn cuốn vở viết cho các em . Vậy Thông báo tới các Chi hội đem lòng hảo tâm .Tụ nguồn tâm sáng để chúng ta thực hiện tốt hành trình của Hội.      Mọi chi tiết sẽ Thông báo trên Face book . An Thiện Đường                

   ATÐ nho.jpg                                            An Thiện Đường

Tác giả BBT