THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thêm một Chi hội mới một bước phát triển mới
04-05-2019
Ban cháp hanh.2.jpgBan chấp hành Chi hội

Ngày 13/3, Hội thơ Đường luật Việt Nam (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình. Tới dự có: đại diện Sở Văn hóa và Thể thao; Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; đại diện các câu lạc bộ thơ Đường các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định; các thi huynh, thi hữu thuộc nhiều câu lạc bộ thơ trong toàn tỉnh...

Tại lễ ra mắt, đại diện Hội thơ Đường luật Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình với Ban chấp hành gồm 7 người, số lượng hội viên tham gia ban đầu là 41 hội viên. Văn Phòng Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình đặt tại khuôn viên đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu (phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình). 

Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội thơ Đường luật Việt Nam, là một tổ chức thành viên của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Chi hội được tổ chức theo hình thức tự quản, tự trang trải kinh phí, tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. 

Chi hội huy động sự đóng góp tự nguyện của quần chúng vào các hoạt động văn hóa, văn học nhằm khai thác bảo tồn và phát triển thơ Đường, thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển đất nước. 

Đây cũng là sân chơi lành mạnh và bổ ích giúp những người yêu thơ Đường của tỉnh có nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về việc sáng tác thơ, thỏa mãn niềm đam mê thơ ca.                    

                                                      Theo Báo Ninh Bình

 

Tác giả BBT