THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO MỚI VỀ NGÀY HỘI
14-03-2019

 NGAY HOI VUNG TAU.jpgThông báo khẩn 

Do có sự cố về máy móc nên  thơ của các Chi hội không lấy ra in được như theo kế hoạch của Ban Tổ chức. Vì vậy Thông báo khẩn để các Chi hội được biết vẫn thực hiện theo kế hoạch ban đầu là : Các Chi hội mang tranh thơ của Chi hội mình vào địa điểm Ngày hội để trưng bày  như ở Ngày hội Hải Phòng..

                                                                    Ban Tổ chức 

Tác giả BBT