THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

KẾT QUẢ TU NGUỒN TÂM SÁNG
17-10-2018
 Lo go A nho.jpgXin cập nhật Thông báo

KẾT QUẢ : TỤ NGUỒN TÂM SÁNG Tháng 3 năm 2019 Hội thơ Đường luật Việt Nam được sự giúp đỡ và phối hợp của địa phương Bà Rịa- Vũng Tàu Hội tiến hành tổ chức Ngày hội thơ Đường toàn quốc lần thứ XIV tại Thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trên hành trình vào Nam Chi hội An Thiện Đường sẽ dừng chân tại TP Hồ Chí Minh tới thăm lớp học tình thương của Cô giáo Thu Phong( PCT Chi hội thơ Đường luật Oline PNH, H
i thơ Đường luật Việt Nam) tại Đường Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM 

  Tư nay tới ngày đó An Thiện đường chủ trương hỗ trợ các em trong lớp học tình thương do cô giáo Thu Phong quản lý, giảng dạy một số vở viết đủ trong 2 năm học. Đến nay đã được  một số tập thể và cá nhân gửi tấm lòng thơm thảo tới An Thiện Đường.

      Xin tiếp nhận những tình cảm bác ái của các tập thể và cá nhân:

-     Chi hội thơ Đường luật Hàn Thuyên , Hà Nội

-     Chi hội thơ luật Đường Bình Dương

-     Bà Thu Phong TP Hồ Chí Minh

-     Bà Thu Thảo  Sơn Tây

-     Bà Kim Nhung Cán bộ Văn Phòng Thơ Đường Hà Nội

     Ông Lê Thanh Hưởng Sơn Tây - CT Chi hội Đường luật Oline PNH

     Bà giáo Thu Hà, Hà Giang

     Ông Lê Việt Hùng , Hà Giang

  Chúng tôi xin sẵn sàng tiếp nhận mọi tình thương của các quý vị cho các cháu lớp học tình thương phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.  Xin đa tạ !

                  An Thiện Đường


Tác giả BBT