THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Chùm thơ xướng hoạ của nhiều Tác giả
21-09-2018
Vo Thi sau.jpgXin được giới thiệu

(Bài xướng)

 LIỆT NỮ MIỀN ĐÔNG

Hiên ngang chị đứng giữa trời mây

Viết bản hùng ca non nước này

Dẫu có tan xương không khuất phục

Thề rằng nát thịt chẳng lung lay.

Cha ông thuở trước ngời công trạng

Con cháu mai sau rạng mặt mày

Chị Sáu nêu gương người Liệt nữ

Nghìn thu nghĩa khí sáng Đông, Tây.

                                                                        Trần Hữu Mão.

  Các Bài hoạ

 TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT

Hiên ngang chị đứng tóc vờn mây

Đuốc sáng ngàn thu Tổ quốc này

Tuổi vị thành niên nguy chẳng nản

Tấm lòng nhi nữ khốn không lay

Cực hình “chuồng cọp” luôn bền chí

Mũi súng Hàng Dương chẳng nhíu mày

Chị Sáu anh hùng ngời dũng khí

Tấm gương trung liệt khắc thù Tây.

                                     

                                                                      Ngọc Anh

                                                                          Lê Đình Dực

ANH HÙNG HUYỀN THOẠI (*)

 

Một sáng trời xuân không gợn mây

Giặc đưa chị Sáu đến nơi này

Nhà tù Côn Đảo không khuất phục

Địa ngục trần gian cũng chẳng lay.

Thân gái xác xơ mềm thể trạng

Thằng cai hung ác đá ngang mày

Quân thù đã bắn người Hiền Sỹ

Thiếu nữ anh hùng chống giặc Tây.

                                                                                Diệp Bình.

(*) Trích Bài “Chị Sáu anh hùng”

     Từ nhà thơ: Lê Đại – Hải Dương Lang.

VÕ THỊ SÁU

Chị còn rực sáng dưới vầng mây

Dũng khí rền vang sông núi này

Họng súng đen ngòm đâu khiếp sợ

Dây thừng bẩn thỉu chẳng hề lay.

Hiên ngang dựt phắt khăn che mắt

Dõng dạc thét vang lũ khốn mày

Dáng dấp oai phong như nữ Tướng

Anh Hùng vì nước vọng Nam, Tây.

                                                                    Phạm Anh Dũng (Nghệ An).

 NGƯỜI NỮ ANH HÙNG

Non xanh tô biếc những làn mây

Chị Sáu hiên ngang giữa chốn này

Giặc Pháp khảo tra lòng chẳng nản

Quân thù kìm kẹp dạ không lay.

Ác ôn run sợ cô thôn nữ

Đôi mắt hờn căm lũ bọn mày

Cả nước vinh danh người Liệt nữ

Kiên cường, vang dội tận trời Tây.

                                                                                  Hải Đường.

 

Tác giả BBT