THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thông báo tiếp tục cuộc hành trình Hỗ trợ Học sinh nghèo vượt khó
18-06-2018
Huy Hieu chinh.F.jpgXin giới thiệu nguyên văn Thông báo

      TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TÔN

        & PHÁT HUY VĂN HOÁ DÂN TÔC

    HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

            -------------------------------------------

   Sô 05 /2018 TB-HTĐ                                                                      

 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ----------------------------

 

Hà Nội, Ngày 20 tháng 6 năm 2018

                                                                  THÔNG BÁO

                    TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

 

Thực hiện Chương trình hành động của Hội  đã nêu trong ngày Hội thơ  Đường luật Việt Nam lần thứ XIII tại Hải Phòng, Thường trực Hội  tiếp tục phát động phong trào chung tay “ Hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó”  ở các trường Trung học cơ sở và Tiểu học thụộc địa bàn miền núi hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Bằng tấm lòng thiện nguyện của mình mọi Hội viên đem tâm chung tay xây

dựng phong trào. Thông qua từng Chi hội, từng cơ sở mỗi chúng ta dù ít, nhiều góp taì chính để mua sắm dụng cụ, sách vở học tập cho các em. còn lại dành phần học bổng cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học giỏi.

         Thường trực  Hôị dự kiến thời gian vào  trung tuần tháng 9 năm 2018 .

Vì vậy rất mong Các Chi hội , các cơ sở, nghiên cứu để chúng ta chung tay tổ chức  cuộc hành trình “ Hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó” năm 2018 thành công tốt đẹp.

Sách vở , và dụng cụ học tập  cũng như tài chính xin gửi về Văn phòng Hội  hết tháng 8 năm 2018 .

Địa chỉ bà Nguyễn Thị Kim Tuyên .

   Phòng 803 Nhà N2B Khu đô thị Trung Hoà , Nhân Chính , Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 01656385283.

     Chi hội, Hội, cơ sở nào tham gia trực tiếp với đoàn, thì đăng ký số người đi cùng  đoàn trong hành trình năm nay, khi gửi sách vở, và tiền về Văn Phòng Hội.

         Đây là tấm lòng thiện nguyện của những người cầm bút , sáng tác và tôn vinh nguồn văn hoá dân tộc . Rất mong các quý vị chúng ta chung tay xây đắp thiện tình,  tạo phúc lộc để lại cho  con cháu.   

 

                                                        T/M BCH Hội thơ Đường luật Việt Nam 

                                                                             Thường trực

                                                                           Chu ky HUng.3.jpg

            

                                                                                                    PCT Nguyễn Đức Hùng

Tác giả BBT