THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

THÔNG BÁO TỔ CHỨC NGÀY HỘI THƠ LUẬT ĐƯỜNG TOÀN QUỐC
30-01-2018
Huy Hieu chinh.F.jpgXin Thông báo

TRUNG TÂM NCBT & PHVHDT VIỆT NAM

    HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 04/ HTĐL2018                                       

                                                   Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2018

 

                                    THÔNG BÁO TỔ CHỨC

               NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM LÀN THỨ XIII

 

        Để tôn vinh dòng thơ luật Đường Việt Nam và theo truyền thống của Hội . được , sự đồng ý của Cơ quan chính  quyềnThành phố Hải Phòng, sự giúp đỡ của UBND quận Lê Chân , và  sự phối hợp của Chi hội Hải Phòng .Hội thơ Đường luật tổ chức Ngày Hội thơ Đường luật Việt Nam làn thứ XIII tại Thành Phố Hải Phòng

   Địa điểm : Hội trường Trung tâm Văn hoá quận Lê Chân

                   Số 10E Hồ Sen, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  Thơi gian :  2 Ngày Từ 8 h sáng ngày 21 tháng 3 năm 2018 ( thứ Tư- 5/2/ Mậu Tuất), đón tiếp Đại biểu . Chiều từ 13h30  tới 21 h 30 Các Chi hội trình diễn 2 bài thơ của Chi hội đã đăng ký.

          Ngày 22 /3/2018 Từ 8 h tới 12 h Ngày chính Hội . Theo Chương trình trên giấy mời. Buổi chiều các Chi hội tổ chức đi thăm quan các Di tích và thắng cảnh Hải Phòng.

          Vậy thông báo để các Chi hội chủ động báo số đại biêủ đi dự về Văn phòng Hội. đồng thời đăng ký nội dung 2 bài thơ tham dự ngày Hội . 

      Phòng 803 Nhà N2B Khu đô thị Nhân chính Q. Thanh Xuân, Hà Nội .

            ĐT:0165 6385 283.- 0988476 851 trước ngày 10/3/2018.     

 Văn phòng Hội thông báo đê các Chi hội và toàn thể Hội viên được biết bố trí thơi gian về tham dự.  

                                                                 

       

   Ghi chú .

Dưới có kèm  giấy mời

        T/M  BAN THƯỜNG TRỰC

   HỘI THƠ ĐƯỜNG LUÂT VIỆT NAM

                 P/ Chủ tịch

Chu ky HUng.3.jpg

               Nguyễn Đức Hùng

Giay moi .1.jpg

Giay moi .2.jpg

P/s : Theo như Thông báo của Thành phố Hải Phòng .Ngày 23/3 Ngày lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản . Ngày 24, 25/3 Lễ hội Tướng Lê Chân . Vì vậy Hội viên nào muốn tham dự lễ Hội của TP Hải Phòng thi có tinh thần chuẩn bị trước.

 

 

Tác giả BBT