THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Thông báo Tổ chức Hội thảo
28-10-2017
 Huy Hieu chinh.F.jpgCác Chi hội càn biết

TRUNG TÂM NCBT & PHVHDT VIỆT NAM

HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

                          THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Để tôn vinh dòng thơ luật Đường Việt Nam và  hiểu rõ hơn vị trí của thơ Đường luật trong dòng văn thơ yêu nước đầu thế kỷ XX, (Giữa bối cảnh thực dân Pháp đang   ra sức nô dịch văn hóa nước nhà). Đây cũng là một trong những cơ sở bảo lưu cho sự tồn tại của thơ Đường luật Việt Nam trong thời đại mới. Được sự chỉ đạo của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam, Hội thơ Đường luật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Thơ Đường luật Việt Nam trong dòng văn học yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX".

 

   Địa điểm : Hội trường 4 Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

       Số 135 Đường Nguyễn Phng Sắc. Cầu Giấy , Hà Nội

  Thơi gian : Từ 8 h sáng ngày 10 thnág 11 năm 2017 ( thứ sáu- 22/9/ Đinh Dậu)

    Mỗi Chi Hội 2 đại biểu và các đại biểu có tham luận .

       Kính mong các Chi hội bố trí đến dự . Buổi chiều Họp BCH mở rộng. mong các Chi hội chun bị ý kiến cho buổi sinh hoạt .

 

                                                          

       

 Ghi chú .

Dưới có kèm theo mẫu giấy mói


DSCN1806.F.1.jpg

            Dau Ck T.jpg


DSCN1803.F.jpg

                Mặt trước                                                            Mặt sau

Tác giả BBT