THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

PHÁT THẺ HỘI VIÊN
19-10-2017
Hong son . F.2.jpg CH Hồng Sơn

PHÁT THẺ HỘI VIÊN

 

               Để từng bước ổn định Tổ chức, sau khi được Chủ tịch Hội Giáo sư Hoàng Chương đồng ý, Thường trực Hội đã thiết kết mẫu thẻ trình duyệt và Thông báo tới tất cả các Chi hội toàn quốc. Chủ trương phát thẻ Hội viên đợt I cho tất cả những Hội viên đã hoàn thành nghĩa vụ với Hội: Hoàn thành chân quỹ,và Niên phí hàng năm, có sáng tác tham gia tập thơ truyền thống của Hội. Cho tới nay nhiều Chi hội đã gửi Danh sách, gửi ảnh về Ban Thường trực. Thường trực đã tiến hành rà soát và in thẻ, sau đó gửi ngày về các Chi hội.

         Tiến độ tới nay đã đạt tới 65% số Chi hội làm thẻ. Nhiều Chi hội tổ chức phát thể hội viên rất lòng trọng như Thành phố Vũng Tàu, Hải Phòng, Lục Nam(Bắc Giang), Cẩm Giàng (Hải Dương), Tây Hà (Hà Nội), Đà Nẵng,  Yên Bái , Thái Nguyên... Đặc biệt có những Chi hội tổ chức phát thẻ đã được Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân, BanTuyên Giáo và các ban nghành đoàn thể cơ sở tới dự như Chi hội Hồng Sơn(Hà Tĩnh), chi hội thành phố Vũng Tàu, Chi hội Đà Nẵng ....

      Điều đó thể hiện sự kết nối chặt chẽ sự hoạt động của Chi hội với địa phương, và ngược lại các Chi hội thơ luật Đường của chúng ta cũng được nhiều Chính quyền địa phương rất quan tâm.

       Việc phát thẻ Hội viên đợt I sẽ kết thúc vào năm 2017. Ban Thường trực Hội mong muốn các Chi hội còn lại nhanh chóng thực hiện để kết thúc việc phát thẻ đợt I thu được kết quả như mong muốn. 

                                                                                       BBT  

Tác giả BBT