THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

HỘI THẢO THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM TRONG DÒNG VĂN HỌC YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX
12-06-2017
Huy Hieu chinh.F.jpgXin trân trọng gửi tới các Chi hội

TRUNG TÂM NCBT & PHVHDT VIỆT NAM

HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

                          THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Để tôn vinh dòng thơ luật Đường Việt Nam và  hiểu rõ hơn vị trí của thơ Đường luật trong dòng văn thơ yêu nước đầu thế kỷ XX, (Giữa bối cảnh thực dân Pháp đang   ra sức nô dịch văn hóa nước nhà). Đây cũng là một trong những cơ sở bảo lưu cho sự tồn tại của thơ Đường luật Việt Nam trong thời đại mới. Được sự chỉ đạo của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam, Hội thơ Đường luật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Thơ Đường luật Việt Nam trong dòng văn học yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX".

       Vậy kính mời các học giả, các nhà nghiên cứu quan tâm và hiểu biết nhiều về chủ đề này, tham gia viết tham luận cho Hội thảo.

Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 10 năm 2017.

Thời gian nhận tham luận: Trước ngày 30 tháng 8 năm 2017 (theo địa chỉ: hoithoduongluat@gmail.com &                    nguyenduchung1947@gmail.com).

Giấy mời dự Hội thảo sẽ gửi đến quý vị khi có lịch chính thức.

                                                          Trân trọng cảm ơn!

Địa chỉ liên l

Ông Nguyễn Đức Hùng

       ĐT: 0988.476.851

 

            Dau Ck T.jpg

 

Tác giả BBT