THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Băn khoăn về một số bài thơ, dịch từ tác phẩm Khúc Giang kỳ 2 của tác giả Đỗ Phủ thời thịnh Đường, Trung Quốc
07-05-2017
Khuc giang.jpgXin được giới thiệu 

    Qua rất nhiều bài dịch của các tác giả, cổ, kim trong nước đã từng xuất bản. Nhưng phần lớn những bài dịch, theo người viết bài này thì còn có điều gì đó chưa thật ổn.

    Ví như trong cặp thực bài Khúc Giang kỳ 2 của tác giả Đỗ Phủ có câu:           Tửu trái tầm thường hành xứ hữu

                     Nhân sinh thất thập cổ lai hy

      Nghĩa là: “Theo những dịch giả đã dịch”

            Uống rượu nợ, là việc bình thường ở đâu cũng có.

            Đời người sống thọ 70 xưa nay hiếm.

 Nếu chỉ đọc qua, ta có thể công nhận là cặp đối hay. Nhưng ta thử xét từng cặp chữ trên, dưới, thấy như sau: Rượu nợ với nhân sinh quá chuẩn,

          Bình thường với thất thập chỗ này chưa thật sự ăn nhập cho lắm.

     Vì bình thường là trạng từ, thất thập là số từ sao có thể đối được? Chính vì những băn khoăn đó khiến người viết đã đi tìm tài liệu tham khảo và thấy rằng.

        Chữ TẦM ở đây ngoài những nghĩa như tìm kiếm, bình thường,còn có nghĩa khác mang tính số lượng TẦM = 8 thước Tàu cũ, chữ THƯỜNG =2 thước Tàu cũ, chữ TẦM còn là đơn vị đo độ sâu = 1,82m Anh.

     Căn cứ vào nghĩa và chữ trên đây ta hiểu ra rằng tác giả Đỗ Phủ đã sử dụng chữ TẦM THƯỜNG là lượng từ để đối với chữ THẤT THẬP ở câu dưới mới thực sự chuẩn chỉ Nếu chữ TẦM THƯỜNG lấy nghĩa bình thường hoặc không dịch sẽ mắc lỗi trong văn phạm Việt, và luật đối trong thơ luật Đường, sai luôn cả ý tác giả

 

       Còn một ý quan trọng nữa, trong bài thơ có tựa đề “ Khúc Giang kỳ 2.” qua nhiều dịch giả trước đây và sau này đều nói  Khúc Giang tên một con sông ở Thiểm Tây Trung Quốc hoặc một khúc sông nào đó v.v....

      Bây giờ ta xét từ câu thừa có hai từ giang đầu “đầu sông” trở ngược lên đề bài Khúc Giang “sông Khúc” ngoài ra còn lại 7 câu trong bài thất ngôn bát cú không thấy nói gì đến sông nước, m à ch ỉ m ô t ả việc uôngs rượu. 

      Nếu hiểu bài thơ nói về con sông Khúc, thì sông Khúc thế nào? Dài rộng, đầy vơi, nước chảy, thuyền trôi , nước lặng v.v...thế nào ?

    Trong 7 câu thơ còn lại tác giả không hề nói đến bất cứ một động thái nào của con sông.

 Chính vì những suy đoán trên, người viết tiếp tục tìm kiếm và thấy rằng: Chữ Khúc, ngoài những nghĩa như khúc sông, gấp khúc, khúc ca, còn có nghĩa nữa là “men rượu”. Vậy chữ Khúc Giang trong bài thơ trên theo thiển ý của người viết có lẽ là “sông men” sông rượu. Đâu là sông rượu? Tác giả đã dùng từ sông men để ám chỉ thân thể con người và chữ giang đầu cũng chính là miệng của người uống rượu. Có như thế bài thơ mới tránh khỏi bệnh đầu Ngô, mình Sở, hoặc bài thơ chưa kết, vì toàn bài chỉ nói về uống rượu, mà lại có tựa đề sông Khúc, khúc sông như mọi người đã dịch thì thật là......?

  Trên đây là một vài thiẻn ý của người viết, qua tìm hiểu về bài thơ nổi tiếng của người nước ngoài, có câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta, đã chọn đưa vào di chúc của Người.

    Đến đây người viết kính mong chư vị túc nho, đại thi gia, độc giả cùng đàm thảo để chân lý thêm sáng tỏ

                                                            Người viết Qúy Mỳ, Nam Định 

Tác giả BBT