THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Quôc tế xướng họa Đường thi
17-12-2016
15349721_1733783946942247_1162734907495698508_n.jpgXin được tiếp tục giới  thiệu hai bài họa thơ Lê Quý Đôn
Đại sứ Triều Tiên Hồng Khải Hy họa thơ Lê Qúy Đôn

Chữ Hán 

Bài 1.jpg   

Dịch nghĩa:
Nước cờ cao được truyền trong sách vở
Như truyền phương thuốc
Túi sách nhỏ được bách vương dùng  gi
Chép chứng cứ
Ở nước Nam lời thơ đẹp như hoa ,ông đứng bậc nhât.
Chốn thần châu khóe mắt tấm lòng cứ ngưỡng vọng dài
Khói mây âm u ở Ngô ,Sở.  nhớ cuộc đi thuyền cùng nhău ban đêm.
Mưa tuyết trắng xóa ở U Yên được tình
Bạn bè sưởi ấm
Cuộc kỳ ngộ này nên hợp lại thành sợi tơ dây gai.
Văn chương vụng về sao đáng được biểu dương coi trọng.

Phiên âm:
Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy họa thơ

Cao kỳ truyền phổ dược truyền phương
Tiểu trật biên ma chứng bách vương
Nam Ký từ hoa chi tử tối
Thần Châu tâm nhãn thử hành trường
Vân yên Ngô Sở di chu dạ
Vũ tuyết U Yên phạt mộc chương
Kỳ ngộ chỉ ưng thông trữ cảo
Chuyết văn na đắc trọng ban dương

Dịch thơ:

Đánh cờ, chữa bệnh cũng tùy phương
Sách nhỏ thường gi việc các vương
Nam Quốc tài thơ danh bậc nhất
Thần Châu tâm nhãn mộng mơ trường
Khói mây đôi ngả thuyền đêm nhớ
Mưa tuyết bạn bè dạ ấm thương
Kết nối trao nhău tình tơ lụa
Còn nghèo câu chữ đáng đâu dương

        Sưu tầm &dịch nghĩa, dịch thơ
                  Qúy Mỳ Nam Định                                     
         
              
 
     
Lý Huy Trung 
             họa thơ Lê Qúy Đôn   

Bai .3.jpg
 

Dich nghĩa:

Chìm nổi từ nơi nào đến đây.
Trỏ vào chòm sao phương nam mà từ biệt đất nước, quân vương.
ở Ngũ Hồ khói mây ẩm thấp quần áo lỏng đai.
Tại Tam Đảo cỏ chi xanh thẳm cây lá mọc dài.
Nơi biên ải non sông mênh mông xa hút
Ở vườn trước, hoa đan kết rực rỡ đẹp như Gấm thêu
Đầy túi sáng sủa đẹp đẽ toàn là chữ việt
Gió xuân tới hoa cúc nở cũng là lúc ngựa cất vó phi.

Phiên âm:

Phù sa diểu diểu tự hà phương
Nam chỉ tinh thần biệt hữu vương
Yên thấp Ngũ Hồ y đái hoãn
Chi thương Tam Đảo phát my trường
Thương mang mạc ngoại sơn hà viễn
Lạc tục hoa tiền cẩm tú chương
Quy thác áng nhiên giai việt tự
Xuân phong yên kế mã đề dương


Dịch thơ:

Lý Huy Trung họa thơ Lê Qúy Đôn

Chìm nổi mờ xa vượt mấy phương
Nhìn sao nhớ nước nhớ quân vương
Ngũ Hồ sương khói, khăn, đai ẩm
Tam Đaỏ trời xanh, cỏ, lá trường
Biên ải mênh mông sông núi thẳm
Trước vườn rực rỡ gấm hoa trương
Sáng ngời đầy túi toàn  văn việt
Cúc nở xuân về vó ngựa dương

                Sưu tầm & biên dịch
                   Qúy Mỳ Nam Định

Tác giả BBT