THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Chùm thơ xướng họa mừng Đại hội Chi hội thơ Đường Hồng Sơn thành công
03-11-2016
aanh 3.jpgXin trân trọng giới thiệu
Bài xướng

XÓC LẠI HÀNH TRANG

Quê ta Hồng Lĩnh cội thơ đường 
Đã có một thời tỏa ngát hương
Chẳng cạn Hồ Tiên, dòng nước mát
Khỏe rồi lên Ngựa chắc dây cương
                      Võ Giáp PCTH TƯ hội thơ Đường VN

Các bài họa:

HỒNG SƠN VANG BÓNG

Hồng Sơn vang bóng chiếu thi đường
Sao nhãng một thời nhạt sắc hương
 Khơi lại bếp hồng, nhen ánh lửa
Tao đàn thắng Ngựa, chắc yên cương
                            Nguyễn Văn Báu PCTCH thơ Đường Hồng Sơn

TRỞ LẠI CHIẾU THƠ

Hồng Lĩnh non cao sáng dặm đường
Chiếu thơ nay lại đượm mùi hương
Tao đàn xướng họa tình nồng ấm
Nước kiệu ung dung vững chắc cương
                              Bùi Chí Thành PCTCH thơ Đường Đức Thọ

TÙNG LẠI XANH

Tùng Bách bao năm tỏa mát đường
Sâu keo, thời khí lạt mùi hương
Chung tay chăm bón nên tươi mát
Đế lại hôm nay tỏa mát đường
                              Phan Khiêm HVCH thơ Đường Hồng Sơn

XÓC LẠI HÀNH TRANG
                             Họa đảo vận
Đại hội thành công Ngựa thẳng cương
Hồng Sơn truyền thống ngát muôn hương
Hộ Tiên dào dạt in trời biếc
Phong cảnh bừng lên vận luật đường
                                 Cụ Bùi Ký 94 tuổi HVCH thơ Đường Hồng Sơn

NGỰA HỒNG TIẾP BƯỚC

Thi hữu Hồng Sơn bước tiếp đường
Nghĩa tình sâu nặng với quê hương
Hành trang phía trước cùng đi tới
Ngựa đã sẵn sàng cứ dật cương
                                   Bùi Đức Trí HVCH thơ Đường Hồng Sơn


HỒNG SƠN VĂN PHÁI

Hưng thịnh, trầm thăng một chặng đường
Hồng Sơn văn phái ngát thơm hương
Đam mê hoài mộng nhiều thi hữu
Bút ngọc đề thơ dệt kỷ cương
                                  Đậu Thị Nhung HVCH thơ Đường Hồng Sơn

NÉO CHẮC CƯƠNG

Chi hội Hồng Sơn tiếp bước đường
Bốn mùa thơ trái mát quê hương
Một thời “ quán dốc “ chồn chân ngựa
Muốn vượt dăm trường, néo chăc cương
                                  Bùi Đức Thới CTCH thơ Đường Hống Sơn


CHON ĐÚNG ĐƯỜNG

Củ mới văn chương chọn đúng đường
Cội nguồn dân tộc mãi lên hương
Nắng sương mờ nhạt gây tăm tiếng
Nhưng vẫn vững vàng giữ kỷ cương
                                   Dường Anh Quỳnh PCTCH thơ Đường Hồng Sơn


VỮNG KỶ CƯƠNG

Đồng ruộng kênh mương mở rộng đường
Sửa sang đổi mới đẹp quê hương
Chủ trương của Đảng dân làm chủ
Cán bộ nhiệt tình vững kỷ cương
                                     Đậu Hiếu  HVCH  thơ  Đường Hồng Sơn
                         ----------------------
            Do Nguyễn Văn Báu Chi hội Hồng Sơn Biên tập
Tác giả BBT