THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Chùm thơ vui " Chửi kẻ trộm gà" do Thanh Minh biên tập
19-04-2016
image002.jpgXin giới thiệu

Bài xướng:

 

CHỬI TRỘM GÀ (Thơ vui)

Mụ nọ lên gân chửi mất gà
Câu trầm tiếng bổng thật chua ngoa
Thần linh tám hướng mồm kêu tới
Tổ tỉ bao đời miệng kéo ra
Đứa trộm đường biên thì bỏ mặc
Thằng tham biển đảo lại cho qua
Thôi đừng phí sức nơi đầu xóm
Văn hoá mất thêm, điếc dáy bà!

                                      Lê Gái

 Bài họa :

 

 CHỬI ĐƯỢC KHEN


Chửi chi cho mệt đứa chôm gà
Đã mỏi mồm còn mang tiếng ngoa
Nuôi được nhà mình ăn chẳng hết
Toi nhiều kẻ trộm bói không ra
Dành hơi đào mả Tàu bành trướng
Tốc váy tế cha Chệt lấn qua
Chửi bọn nhũng tham gây hại nước
Để phòng Văn hóa quý tôn bà.

                    

 

CHỬI KẺ TRỘM

 

Cha tổ đứa tham rắp tới nhà
Mất thì tao chửi thật không ngoa
Đường biên nhổ cọc càng xâm tới
Ngoài biển đắp nền cố lấn ra
Vạn Kiếp phơi thây bây còn nhớ
Bạch Đằng máu nhuộm chúng từng qua
Vui chi mà đón chào mi nhỉ
Về sửa sai nhanh kẻo bỏ bà!!!

                          Phan Thị Thanh Minh

 

Tác giả BBT