THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thuyền về bên sông của Cụ Nguyễn Khuyến
26-03-2016
 Thuyen ben.jpgXin được giới thiệu

          Nguyễn Khuyến là một trong những cây đại thụ của văn học dân tộc. Nhà thơ nguyên có tên là Nguyễn Thắng, hiệu Quế Sơn, khi thi cử thành đạt mới đổi tên là Nguyễn Khuyến, tự Miễn Chi. Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835 tức ngày 18 tháng giêng năm Ất Mùi, năm Minh Mệnh thứ 16.

       Nhà thơ Đình Cầm đã sưu tầm và dịch thơ  . Xin giới thiệu bài thơ “ Vãn phố quy phàm của Cụ

        晚  浦  歸  帆 

       市 散 煙 疏 日 正 黃

孤 帆 何 處 晚 歸 忙。

霞 分 殘 彩 開 狂 浪

風 動 輕 寒 破 暮 霜。

隱 隱 遠 鐘 敲 隔 岸

娟 娟 新 月 掛 高 墻

江 湖 在 在 皆 成 趣

慢 把 瀟 湘 入 景 莊。

 

     Âm Hán

                  VÃN PHỐ QUI PHÀM

 

                  Thị tản yên sơ nhật chính hoàng,

Cô phàm hà xứ vãn qui mang.

Hà phân tàn thái khai cuồng lãng,

Phong động khinh hàn phá mộ sương.

Ẩn ẩn viễn chung xao cách ngạn,

Quyên quyên tân nguyệt quải cao tường.

Giang hồ tại tại giai thành thú,

Mạn bả Tiêu Tương nhập cảnh trang.

 

    Dịch nghĩa:

 

         THUYỀN VỀ BẾN CHIỀU

 

Chợ tan, khói thưa, trời ánh vàng

Cánh buồm lẻ loi từ đâu về muộn

Ráng chiều rẽ ánh tàn, sóng dữ nổi lên

Gió lay động cái lạnh nhè nhẹ làm tan sương chiều.

Tiếng chuông xa văng vẳng khua bên kia sông

Trăng non tươi trong, treo trên mái tường cao.

Cảnh sông hồ ở đâu cũng thú vị cả

           Tạm ví Tiêu Tương với cảnh đẹp này.

           

     Dịch thơ:

          THUYỀN VỀ BẾN CHIỀU

         Trời vàng, tan chợ, khói thưa thưa,

Vội cánh buồm đâu muộn cập bờ

Ráng rẽ ánh tàn, xô sóng dữ,

Gió lùa hơi lạnh cuốn sương mờ.

           Bờ xa văng vẳng hồi chuông gióng,

Tường rạng cao cao bóng nguyệt nhô.

Mọi chốn sông hồ đều thú cả

Tiêu Tương (1) nếu ví, cảnh đâu thua !

                        (Đinh Cầm  sưu tầm và dịch)

 
     Chú thích:

           (1) Tiêu Tương: Tên một con sông ở Hồ Nam, Trung Quốc (TQ). Ở đây có nhiều cảnh đẹp. Đời Tống có Tống Địch vẽ tám bức tranh về cảnh Tiêu Tương gọi là “Tiêu Tương bát cảnh” rất nổi tiếng, trong đó có một cảnh gọi là: “Vãn phố qui phàm”.

          Cảm nhận:

         Đây là bài thơ Đường tả cảnh chiều trên một bờ biển mà tác giả chứng kiến.Một bài thơ tả cảnh rất đặc sắc. Về hình ảnh, có khói thưa, ánh chiêu, cánh buồm lẻ loi từ xa vội về cập bến, ráng cầu vồng, sóng lớn, sương chiều, mảnh trăng non. Với âm thanh, có tiếng gió thổi, tiếng chuông vọng từ bên sông và cả xúc giác nữa, tác giả cảm thấy hơi sương lành lạnh, tác giả đã sử dụng 3/5 giác quan để tả cảnh chiếc thuyền về bến chiều. Kết thúc bài thơ là sự so sánh cảnh này không kém gì Tiêu Tương,TQ. Đằng sau bài thơ, đó là niềm tự hào về cảnh quan đất nước, khêu gợi  lòng yêu thiên nhiên, yêu đất nước của tác giả đến độc giả.


 

Tác giả BBT