THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Tiến tới Ngày hội thơ Đường toàn quốc
08-01-2016
Ngay hoi .F.jpg       Ngày hội

 

Trung tâm NCBT & PHVHDT                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hội thơ Đường luật Việt Nam                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-2016/CV-HTĐ                               Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2016


                                   THÔNG BÁO


Kính gửi: Các Chi hội thơ đường luật toàn quốc

Văn phòng xin được thông báo một số việc như sau:

- Như thông lệ BCH Hội Báo cáo tổng kết vào tháng 3 tại Ngày hội thơ Đường hàng năm. Để có đầy đủ tư liệu về mọi hoạt động của các Chi hội, đề nghị các Chi hội gửi Báo cáo tổng kết về Văn phòng Hội trước ngày 30 tháng 1 năm 2016 (Việc này đã có quy định trong Điều lệ Hội và trong quyết định thành lập của các Chi hội), tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2016 Văn phòng đã nhận được 29 bản báo cáo, Chi hội nào chưa gửi đề nghị khẩn trương thực hiện.

- Tiếp nhận chỉ đạo của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tại Kế hoạch số 39-2015/KH-HTĐ ngày 15 tháng 11 năm 2015. 

Được sự đồng ý của các UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 2646/UBND-VX ngày 13 tháng 4 năm 2015.

Ngày Hội thơ Đường Việt Nam lần thứ XI sẽ được tổ chức: 

Thời gian: Ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2016 (Tức ngày 10 và 11 tháng 2 Bính Thân)

Địa điểm: Hội trường T20 - Số 526 Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, Đường Võ Nguyên Giáp, Bãi biển Mỹ Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Liên hệ: Ông Phan Văn Thắng: Số nhà 526/17 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0983.526.117.

Nhà thơ: Thạch Châu - ĐT: 0905.729.959

Nhà thơ: Hồ Văn Chi - ĐT: 0983.325.708

Mỗi phòng nghỉ: 400.000đ/2 người; 600.000đ/4 người (có ăn sáng)

Đón tiếp đại biểu về dự Ngày hội từ 10 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2016 tại Khách sạn Trường Sơn Tùng do Ban Lễ tân Chi hội Thơ Đường Đà Nẵng.

Các đơn vị bình chọn đại biểu về dự theo tỷ lệ 25% số hội viên (ưu tiên đơn vị sở tại và các địa phương lân cận: Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi ngoài tỷ lệ quy định). Mỗi đại biểu đi dự đóng góp 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng tiền ăn trưa ngày 19/3/2016) 

 Mỗi chi hội chọn 2 tác phẩm giao lưu có nội dung đầy đủ gửi về địa chỉ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên - P803, N2B, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - ĐT: 0165.638.5283. Trước ngày 30 tháng 1 năm 2016 để Ban Tổ chức tuyển chọn.

- Ban biên tập chuyên san Thơ Đường Đất Việt đang tuyển chọn bài cho số 2 Mừng Xuân Bính Thân (2016), và chào mừng ngày Hội thơ Đường toàn quốc lần thứ XI tại Đà Nẵng, mời các đơn vị gửi bài về tham gia theo địa chỉ Email: thoduongdatviet@gmail.com. Hoặc : hoithoduongluat@gmail.com Trước ngày 30 tháng 1 năm 2016 để Ban biên tập tuyển chọn.

Giá phát hành: 15.000đ/1 tập,  mỗi đơn vị đăng ký mua 20 tập, tiền gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên - P803, N2B, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - ĐT: 0165.638.5283; Ghi rõ tiền mua Chuyên san.

            -  Tập thơ Đường luật Việt Nam XI sẽ phát hành trước Tết âm lịch.

Các đơn vị chuẩn bị bài cho tập XII, mỗi tác giả 03 bài có đánh máy đầy đủ + 01 ảnh 3x4. Gửi tập thể (không nhận cá nhân) tới địa chỉ                       Ông Nguyễn Văn Thụ - Phù Lưu Thượng, Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội - ĐT: 0125.744.6602. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 để Ban biên tập tuyển chọn được sớm hơn.

- Tuyển tập Thơ Đường 10 năm Ban biên tập đang chuẩn bị bản bông gửi về các tác giả xin ý kiến trước ngày 30 tháng 3 năm 2016 và sẽ in ấn phát hành vào tháng 9 năm 2016. Đề nghị các tác giả được tuyển chọn nhiệt tình hưởng ứng (giá thành sẽ thông báo sau khi nhận được tài trợ của các nhà Mạnh Thường Quân).

- Đề nghị các đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (chân quỹ + niên phí năm 2015 và 2016) sớm thu nộp gửi về Tài chính Hội: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên - P803, N2B, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - ĐT: 0165.638.5283; để Hội có kinh phí hoạt động.

Nhận được thông báo này đề nghị các Chi hội nghiên cứu thực hiện.


Nơi gửi:

- Như kính gửi.

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch 

  khu vực để đôn đốc.

- Lưu văn phòng.                                             Thừa lệnh thường trực

                                                                                 Hội thơ đường luật Việt Nam

                                                                                            Văn phòng

                                                                                        Nguyễn Đức Hùng (đã ký)Tác giả BBT