THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ TỐ HỮU MỘT HỒN THƠ DÂN TỘC
21-10-2015
Hoi thao To Huu..1 F.jpgQuang cảnh Hội trường

 

 

      Nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu , tại hội trường của Bộ Văn hóa, Trung tâm NC.BT và phát huy văn hóa dân tộc , Hội thơ Đường luật Việt Nam đã tôt chức Hội thảo khoa học  “  TỐ HỮU VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC”.

     Cuộc đời nhà thơ gắn liền với Cách mạng Việt Nam, nên thơ ông đã thấm đậm hồn dân tộc. Tham gia Cách mạng từ năm 17 tuổi và ông cũng làm thơ từ đó. Trưởng thành với bước đường gian khổ đầy thử thách, gián nan, nhưng cũng đầy vinh quang của Cách Mạng. Nên thơ ông  nhiều thể loại, trong đó cũng rất nhiều trường thiên tứ tuyệt ( thơ luật Đường), nhất là những bài thơ sau này viết về Bác Hồ kính yêu .

    Về dự có nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, Ông Nguyễn Khoa Điềm nguyên UV Bộ chính Trị của Đảng ta , từ trong Huế cũng bay ra tham dự và cho những ý kiến  đánh giá rất cao về khối lượng văn thơ của Tổ Hữu đóng góp vào sự nghiệp Cách mạng Việt Nam với vai trò chính trị tư tưởng . Nhà thơ Hữu Thỉnh , chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam với những ý kiến nặng về những tâm sự gắn bó với nhà thơ Tố Hữu. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, ông Vương Duy Miên , với danh nghia Nhà quản lý Văn hóa cũng có những trăn trở để làm thế nào  tôn vinh đúng mức sự cống hiến của nhà thơ Tố Hữu với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt  giáo sư Vũ Khiêu , anh hùng lao động thời ký đổi mới , dù đã 100 tuổi vẫn có mặt và có những ý kiến hết sức xúc động về vai trò, đóng góp của thơ Tố Hữu trong dòng chaỷ văn hóa dân tộc.

    Trong buổi hội thảo khán phòng đã được nghe nhiều bài tham luận sâu sắc.  Khi kết thúc buổi hội thảo do thời gian, vẫn còn rất nhiều những bản tham luận có sự thuyết phục cao nhưng chưa có điều kiện trình bày . Hội thảo nhất trí sẽ tập hợp  tất cả những bài viết về cuộc đờii thơ văn của Tố Hữu , về sự cống hiến của ông cho Cách Mạng để in ấn lưu truyền cho thế hệ đương thời và tương lai về công lao to lớn sự nghiệp vĩ đại của cuộc đời nhà thơ Tố Hữu đóng góp cho thắng lợi của thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là một nhà văn hóa, một hồn thơ dân tộc.

Tác giả BBT