THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ luật Đường quận Hà Đông bước sang chặng đường mới .
02-07-2015
IMG_8254.F.jpgVăn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng
IMG_8256. F.jpg IMG_8258 .F.jpg
IMG_8254.F.jpg    
Các doan vị tặng hoa
IMG_8259  F.jpg  IMG_8262 . F.jpg
IMG_8263 . F.jpg  IMG_8264 . F.jpg
 
Bà Tạ Thị Nhẫn phát biểu                              Các đại biểu phát biểu
 
IMG_8266 . F.jpg  IMG_8267 . F.jpg

IMG_8269 . F.jpg  IMG_8270 . F.jpg
Giao lưu thơ

IMG_8271 . F.jpg  IMG_8268 . F.jpg
IMG_8272 . F.jpg  IMG_8275. . F.jpg

IMG_8276 . F.jpg   IMG_8277 . F.jpg
IMG_8278.j . F.jpg  IMG_8257.. F.jpg
Ban chủ nhiệm 2 tổ chức thơ ra mắt          Quang cảnh hội trường
IMG_8265 . F.jpg
Tác giả BBT