THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Một số nội dung Hội viên cần biết
04-06-2015
 Hop Thuong truc 2F.jpgKhán phòng họp 

TIN THƠ

 

      Cuối  tháng 5 / 2015 vừa qua Thường trực Ban chấp hành Hội thơ Đường luật Việt Nam đã có buổi họp. Giáo sư Hoàng Chương Chủ tịch Hội chủ trì hội nghị.

     Sau khi đã có sự nhận định về sự thành công của ngày Hội thơ Đường luật toàn quốc tại Bắc Ninh, hội nghị cũng đã đề cập tới những mặt chưa đạt được trong việc tổ chức ngày hội. và  đã nhất trí cao  là cần đẩy mạnh những hoạt động quảng bá về thơ Đường luật , đặc biệt coi trọng tổ chức hội tao phùng theo khu vực.

    Hội nghị cũng đã phân công cán bộ đi dự ngày tổng kết của Chi hội Bắc Giang, Ngày hội tao phùng của Chi hội Hải phòng, đại hội của Chi hội Phú Yên ...

           Hội nghị đã nhất trí cao đề nghị Nhạc sĩ Vũ Mão Nguyên ủy viên TW Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Nguyên Chủ tịch UB đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Căm pu chia làm chủ tịch danh dự của Hội và đã được Nhạc sĩ Vũ Mão tán đồng.

    Hội nghị cũng đã bổ xung ông Phan Văn Thắng sinh năm 1947 Chủ tịch Chi hội Đà nẵng tham gia Ban chấp hành phụ trách khu vực miền Trung . và là thành viên cơ sở chuẩn bị cho ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XI tại Thành phố Đà Nẵng vào năm 2016.

    Và cuối cùng hội nghị đã kết luận cần đẩy mạnh việc sáng tác , gửi bài  cho tập thơ Đường Việt Nam thứ 11,với mức thu của Hội viên là 170 ngàn đồng/tập dầy từ 1500 - 2000 trang. đồng thời xúc tiến tuyển chọn cho tập Tuyển thơ luật Đường kỷ niệm 10 năm thành lập Hội.

                                               ( xem thêm mục Tổ chức và hội viên)         

                                                                          BBT

                                                                

Tác giả