THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thành phố Hoa phượng đỏ mở ngày hội tao phùng chào THÁNG 5 LỊCH SỬ
27-05-2015
IMG_9333. F .jpgTin ảnh
  Văn nghệ chào mừng
IMG_9345. F .jpg IMG_9347. F .jpg
 Làm công tác tổ chức                                     Ông Chủ tịch Chi hội khai mạc

IMG_9329  F .jpg    IMG_9330. F .jpg

Ông PCT  Công Xinh trình bày cảm nhận Tập thơ
IMG_9336 F .jpg

 Các đơn vị tặng hoa

IMG_9312.F .jpg  IMG_9314. F .jpg
IMG_9316 .F .jpg IMG_9317.F.jpg
IMG_9318  F .jpg  IMG_9319 . F.jpg
IMG_9320 . F.jpg  IMG_9321.F.jpg
IMG_9323.F.jpg   IMG_9325 . F .jpg

IMG_9326.F.jpg  IMG_9327. F.jpg

IMG_9328. F .jpg   IMG_9351. F.jpg

Một số đại biểu đóng góp ý kiến
IMG_9339 F .jpg    IMG_9343. F.jpg

IMG_9341. F .jpg    IMG_9336 F .jpg
 Quang cảnh hội trường

IMG_9361 . F.jpg    IMG_9363 . F.jpg

Giao lưu thơ

IMG_9359. F .jpg     IMG_9358. F .jpg

IMG_9356. F.jpg    IMG_9357.F .jpg

IMG_9355. F .jpg     IMG_9354. F .jpg

IMG_9353. . F.jpg     IMG_9348. F.jpg

IMG_9346. F .jpg   IMG_9345. F .jpg

IMG_9344  F .jpg     IMG_9345. F .jpg

Khen thưởng

IMG_9333. F .jpg

                                                                                                       Ảnh Kiều Lương

Tác giả BBT