THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

THÔNG BÁO (Về nội dung cuộc họp toàn thể BCH ngày 26 tháng 4 năm 2015
13-05-2015
 huy hieu.2F.jpgBiểu tượng Hội

Trung tâm NCBT & PHDT Việt Nam

HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***----

     Số: 18/2015/TB – HTĐ

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

(Về nội dung cuộc họp toàn thể BCH ngày 26 tháng 4 năm 2015

tại Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh)

 

Kính gửi các chi hội thơ Đường luật Việt Nam toàn quốc!

Ngày 26 tháng 4 năm 2015 BCH Hội thơ Đường luật Việt Nam họp phiên toàn thể ( (có 17/19) tại Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh đã thống nhất một số nội dung sau:

A- Về tổ chức:

1. Căn cứ vào đơn trình bày của ông Kim Quốc Hoa vì lý do sức khỏe. BCH đồng ý để ông thôi giữ chức Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam.

2. Đề cử Giáo sư Hoàng Chương - Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đã được 100% tán thành .

3. Đề cử ông Nguyễn Đức Hùng - đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch hội phụ trách nội chính kiêm Chánh văn phòng đã được 100% tán thành.

4. Đề cử ông Nguyễn Thế Khoa - Tổng biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam là Ủy viên BCH tham gia Ban Thông tin - Báo chí, đã được 100% tán thành.

B. Về công tác xuất bản.

 1. Tập thơ Tuyển chọn 10 năm. Ban biên tập có trách nhiệm tuyển chọn từ 10 tổng tập đã in hàng năm, lấy những bài có nội dung hay, chất lượng khá gửi về các tác giả được chọn thống nhất bản thảo, tổ chức in ấn (báo giá sau).

2. Tiếp tục in Tổng tập “Thơ Đường luật Việt Nam tập XI”. Mời các chi hội thu bài có tuyển chọn nội dung phong phú, đa dạng. Mỗi tác giả gửi 03 bài đánh vi tính trên trang A4 có thông tin đầy đủ (tên, năm sinh, địa chỉ, điện thoại). Kèm theo 01 ảnh 3 x 4 gửi về địa chỉ : Ông Nguyễn Văn Thụ - Phù Lưu Thượng - Phù Lưu - Ứng Hòa - Hà Nội (ĐT: 01672837026. Hạn cuối cùng ngày 30 tháng 7 năm 2015 (chỉ nhận tập thể không nhận gửi cá nhân). Khi có bản bông gửi về mỗi tác giả đóng góp 170.000 đ (một trăm bẩy mươi nghìn đồng. Năm nay quỹ hội đã có vận động tài trợ) Chi hội lập danh sách gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên - P803 - N2B - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

C. Về công tác chuẩn bị ngày hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XI:

 - Ban biên tập Hội thơ Đường luật Việt Nam thống nhất với Ban chấp hành Chi hội thơ Đường luật Đà Nẵng phát động tới toàn thể hội viên trên toàn quốc tham gia viết bài gửi cho tập “Đà Nẵng yêu thương”.

Với nội dung ca ngợi truyền thống quê hương nơi đây: Công cuộc lao động, đấu tranh phòng chống thiên tai và giặc ngoại xâm; sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa và xây dựng nông thôn mới trên tất cả các bình diện kinh tế, văn hóa, xã hội... góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững tại thành phố biển xinh đẹp xứng đáng với danh nghĩa “Thành phố đáng sống”.

Thể loại sáng tác và hình thức tham dự :

Mỗi tác giả gửi 03 bài thơ Đường luật (bát cú hoặc tứ tuyệt) kèm theo 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng, gửi tập thể chi hội không nhận cá nhân) về địa chỉ: Ông Phan Văn Thắng số K526/17 - Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. ĐT: 0983526117. (hạn gửi bài hết ngày 30 tháng 10 năm 2015)

Nhận được thông báo này đề nghị các chi hội phô tô phổ biến tới tất cả hội viên để thực hiện.

 

 

TM BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

KT. Chủ tịch

 

 Đã ký

 

 

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thụ

 

 

Tác giả BBT