THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

LỜI CHÚC XUÂN ẤT MÙI - Lế Quốc Thọ - Nghệ An
26-02-2015

TDDV .Tet.jpgXuân Ất Mùi

CHÚC

 

"DƯƠNG XUÂN cung chúc CẢNH THÁI HÒA

RẠNG RỠ GIA ĐƯỜNG PHÚC LỘC ĐA

TRƯỜNG THỌ AN KHANG MUÔN SỰ ĐẠT

TÌNH THƠ THẮM THIẾT KHẮP GẦN XA ."

 

" VUI TẾT ĐẾN , MỪNG NHIỀU ĐIỀU TOẠI NGUYỆN 

     ĐÓN XUÂN SANG , CHÚC MUÔN SỰ THÀNH CÔNG ".


                 Mồng Một , tháng Giêng , xuân Ât Mùi
                   
 Lê Quốc Thọ - Tường sơn , Anh sơn , Nghệ an

 CÂU  ĐỐI  TẾT

 

1.      TOÀN  DÂN  ĐÓN  TẾT  AN  KHANG  LỘC

      CẢ  NƯỚC  MỪNG XUÂN  PHÚC THỊNH  CƯỜNG.

 2.      ĐẤT NƯỚC SANG TRANG  NGHỊ QUYẾT ĐẢNG  ĐI VÀO CUỘC SỐNG

      QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI  TẤM LÒNG DÂN  HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

                                                                                  Quang Chính  Chương Mỹ , Hà NộiTác giả BBT