THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Năm mới và những triển vọng mới
08-02-2015

BCH HOP .F.jpg  khán phòng họp

Hôm qua ngày 7 tháng 2 năm 2015 tại Văn phòng  Hội đã tổ chức buổi họp Ban chấp hành Hội thơ Đường luật Việt Nam. Các thành viên phía Nam do đường xa nên vắng  mặt. Hội nghị đã nghe văn phòng  trình bày báo cáo dự thảo đánh giá về kết quả hoạt động trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của năm 2015 .

    Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội - nhà báo Kim Quốc Hoa các đại biểu đã thảo luận, bàn bạc sôi nổi và đi tới thống nhất một số điểm cơ bản:

       Năm 2014 hoàn thành việc phát hành tập thơ Đường 9, tổ chức thành công ngày hội thơ Đường luật toàn quốc tại Phú Thọ, các Chi hội trong cả nước cũng đã có những buổi giao lưu, liên kết khá sôi nổi, cùng những thi phấm thơ luật Đường địa phương, cá nhân, tham gia , cộng tác và tổ chức thành công cuộc thi thơ hướng về nguồn cội với cơ sở Từ Sơn Bắc Ninh. Tổ chức chuẩn bị cho ra mắt tập thơ Đường luật Việt Nam số 10 sẽ phát hành vào tháng 3/ năm 2015 trước ngày Hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 10. Trang báo điện tử của hội cũng được coi là phần "hồn" của hoạt động Hội ... và đặc biệt trong năm phát triển thêm 3 chi hội cơ sở.Trong đó có Chi hội tỉnh Điện Biên, chi hội Chương Mỹ (Hà Nội), chi hội Vụ Quang (Hà Tĩnh)

 

    Về hướng phát triển và mở rộng hoạt động năm 2015 cũng được thống nhất. Chờ thời cơ thuận lợi để Bộ có quyết định cho phép thành lập Hội độc lập, trước mắt Hội chúng ta hoạt động vẫn đặt dưới sự bảo trợ của Trung Tâm NCBT và PHVHDT. Tập thơ tuyển sẽ là thi phẩm tổng hợp của năm 2015. Phấn đấu để tiến tới 3 tháng ra mắt một tập san nhằm chuyển tải mọi hoạt động của Hội cùng với trang báo điện tử. Chuẩn bị cho ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 10 tại Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh vào cuối tháng 3/ năm 2015.

     Về công tác tổ chức BCH cũng thống nhất để ông Lại Hồng Khánh (Hà Nội), ông Điền Ngọc Phách (Phú Thọ), do tình hình công tác và sức khỏe, nghỉ việc tham gia BCH. Đồng thời BCH cũng nhất trí bổ xung Tiến sĩ ngữ - văn Chu Huy Sơn (Hà Nội) vào Ban chấp hành đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch thường trực.

    Hội nghị cũng đã có sự nhắc nhở tới các chi hội chưa thực hiện nghĩa vụ đóng niên phí Hội.

    Bế mạc Hội nghị Văn phòng Hội mong muốn các Chi hội có báo cáo tổng hợp để làm cơ sở khen trong dịp ngày hội thơ Đường luật toàn quốc.

                         Ghi chú:      Quyết định  của Tổng GĐ TTNCBTvà PH văn hóa dân tộc VN   Bổ nhiệm Tiến sĩ Chu Huy Sơn làm Phó Chủ tịch thường trực Hội thơ Đường luật VN

Quyet dinh o. Son .jpg                                            

    

     

Tác giả BBT