THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Chi hội thơ Tây Phương Thạch Thất , Hà Nội thơ ca dâng Đảng
02-02-2015
IMG_7681. F.jpg
Kỷ niệm 85 năm Thành lập Đảng 3/2 /1830 - 2015
Văn nghệ chào mừng
IMG_7680. F.jpg  IMG_7681. F.jpg
IMG_7682. F1.jpg  IMG_7685. F.jpg
 Chị Bích Thược làm công tác tổ chức                 Ông Chủ nhiệm Khai mạc
IMG_7688. F.jpg    IMG_7693. F.jpg
Quang cảnh Hội trường                                     Đại diện BGĐ TTVH huyện phát biểu

IMG_7689 . F.jpg IMG_7691..F.jpg

ĐD Đảng ủy , UBND thị trấn Liên Quan                 Các đơn vị tặng hoa
IMG_7695. F .jpg  IMG_7694. F .jpg
                             IMG_7696.F.jpg

Giao lưu thơ 
IMG_7707.F.jpg  IMG_7705. F.jpg

IMG_7708. F.jpg  IMG_7703.F.jpg
IMG_7709. F.jpgIMG_7702. F.jpg
Tác giả A. BBT