THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV ( 2014 - 2019) của HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT TỈNH CAO BẰNG đã thành công tốt đẹp.
04-01-2015

cao bang.jpgXin trân trọng giới thiệu bản tin của Ưu Ru . Cao Bằng

 ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV ( 2014 - 2019) của HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT TỈNH CAO BẰNG đã thành công tốt đẹp.

 

Thơ Đường luật ở nước ta đã có hàng ngàn năm tuổi. Bài thơ THẦN trên sông Như Nguyệt - Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta đã vang lên bằng những vần thơ hào sảng của người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt:

Nam quốc sơn hà Nam Đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Xuất xứ từ thời nhà Đường Trung Quốc nhưng thể thơ này đã chọn ngôn ngữ và tâm hồn Việt làm đất sinh sôi và phát triển. Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, phù hợp với luật bằng - trắc của thể thơ này chỉ có hai dòng ngôn ngữ: Kinh và Tày; Và thơ Đường luật đã trở thành thể thơ dân tộc truyền thống. Lịch sử văn học mãi mãi lưu danh các nhà thơ: Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Hồ Xuân Hương, Hồ Chí Minh, Hoàng Đức Hậu...

Được Nghị quyết TW 5 khóa VIII của Đảng soi sáng: “ Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”,  những người yêu thơ Đường luật ở tỉnh Cao Bằng đã liên kết thành lập hội thơ Đường luật tỉnh Cao Bằng; lấy sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển làm mục tiêu hướng tới.

Được phép của UBND tỉnh, ngày 11 tháng 12 năm 2014, Hội thơ Đường Luật tỉnh Cao Bằng đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) tại hội trường nhà khách UBND tỉnh. Về dự Đại hội có 72 đại biểu, trong đó có 50 hội viên và 22 vị khách mời.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp

- Đồng chí Hoàng Trung Phong, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch danh dự Hội thơ Đường luật tỉnh.

- Đồng chí Nông Hải Pín, Phó Chủ tịch thường trực các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Đại diện Hội thơ Đường luật Việt Nam

- Đại diện các Sở ban, nhà, đoàn thể trong tỉnh, thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV; Báo cáo thu chi tài chính, Công tác Kiểm tra; Dự thảo Điều lệ bổ sung.

Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 11 thành viên, ông Nguyễn Duy Trọng là Chủ tịch Hội; bầu Ban kiểm tra gồm 03 thành viên, trưởng ban là ông Nông Danh.

Đại hội đã nhất trí cao suy tôn đồng chí Hoàng Trung Phong làm Chủ tịch danh dự Hội thơ Đường luật tỉnh Cao Bằng.

Trong diễn văn bế mạc, đồng chí Nguyễn Duy Trọng đã khẳng định sự thành công tốt đẹp của Đại hội; cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành hữu quan và thay mặt Hội hứa sẽ ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV.

                                                                    Ưu Du, Cao Bằng

 

Tác giả BBT