THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Chi hội thơ Đường luật tỉnh Điện Biên , một bó đuốc sáng trên vủng rừng Tây Bắc
23-12-2014
Anh dua F .jpgMột số hình ảnh trong ngày Đại hội lần thứ 1( 2014- 2019)
Văn nghệ chào mừng
IMG_7493 F.jpg IMG_7492.F.jpg
IMG_7496.F.jpg IMG_7497.F.jpg
IMG_7498. F.jpg IMG_7501 .F.jpg
  Ong Dược làm công tác tổ chức              Ông Đình Thi, khai mạc

   IMG_7514. F.jpg      IMG_7515. F.jpg   

         Các đơn vị tặng hoa và tặng quà
IMG_7510. 1.jpg IMG_7512. F.jpg
IMG_7513. F .jpg IMG_7523. F.jpg

IMG_7531. F.jpg  IMG_7533. F.jpg

IMG_7534.. F.jpg 

                                Ban chấp hành mới ra mắt
                       IMG_7535. F.jpg
                   Chụp ảnh lưu niệm

IMG_7538. F.jpg

IMG_7517. F.jpg 
                                                        
Tác giả BBT