THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Thơ hài hước về thể thao của Văn Cường
15-07-2014
Dại khôn.jpg Xin giới thiệu

SÂN VẬN ĐỘNG ... HÀNG CHIẾU (!)

 

Mùa này Uôn - cúp thức thâu đêm

Nghĩa vụ ... đàn ông ...trốn mấy phen

Đấm ngực, khua chân - xô lệch chiếu

Vò đầu, bứt tóc - giật tung mền

Chồng già nháy mắt: Thua ? -> truy lĩnh (!)

Vợ trẻ trề môi:  Thắng ? -> phạt đền (!)

Quần thảo hai tăng, người mệt lử

Giường riêng ngủ lịm, ngáy ầm lên !

 

ĐÁNH CẦU LÔNG

 

Đầu tròn, trắng phếch, cuống đầy lông

Kẻ hứng, người tung, thỏa sức gồng

Gái ưỡn cao lên, khua trước ngực

Trai trườn thấp xuống, quật ngang hông

Khom lưng, ngoẹo cổ, đòn tâng bổng

Xoạc cẳng, xoay mông, cú đỡ vồng

Cặp trẻ, đôi già chơi thoải mái

Mệt nhưng mà thích, khoái xem không ?

 

                 Văn Cường - CLB Tây Hà, Hà Nội

Tác giả