THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM NĂM 2014
31-05-2014
image002.jpg   Thông Báo của Hội

 HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

 


Số   2/2014    /HD-HTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 


Hà Nội, ngày 07  tháng  5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM NĂM 2014

 

Kính gửi: - Các Chi hội thơ Đường Luật Việt Nam

 

Năm 2014, Hội thơ Đường luật Việt Nam tiếp tục tổ chức biên tập, xuất bản phát hành “ Thơ Đường luật Việt Nam” tập thứ X  khẳng định 10 năm tồn tại và phát triển.

Chủ đề và thể loại cũng như mọi năm: phản ánh muôn mặt đời thường bằng thể thơ Đường luật (thất ngôn bát cú, tứ tuyệt).

Để làm tốt hơn khâu biên tập chọn lọc, nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả từng tác giả, BCH Hội yêu cầu:

1.     Các Chi Hội phải tự biên tập kĩ bài của các tác giả trước khi gửi cho Ban Biên tập. Sở dĩ phải nói đến câu “ tự biên tập kĩ” là bởi vì năm trước, có tới 2/3 số Chi hội không làm được việc này, gây nhiều khó khăn cho Ban Biên tập trong quá trình biên tập.

2.     Ban Biên tập của Hội chỉ sử dụng số bài của mỗi tác giả đủ in trọn một trang sách ( như mọi năm).

3.     Tác giả bài kèm theo ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

4.     Mỗi tác giả bắt buộc gửi đủ 6 thông tin cá nhân:

 1. Họ và tên;

 2. Bút danh (nếu có);

 3. Năm sinh (hoặc ngày, tháng, năm sinh);

 4. Địa chỉ: (nơi cư trú, ghi rõ số nhà, tên phố, thôn, xã, thị trấn, quận, huyện, thành phố, tỉnh trực thuộc Trung ương);  

 5. Số điện thoại: Email (nếu có);

 6. Hội viên (chức vụ) của Chi hội địa phương nào?

Không ghi thừa hay thiếu thông tin.

5. Thể thức gửi bài: Chi hội đóng bài vở của các tác giả theo thứ tự ABC thành từng tập có bản liệt kê danh sách kèm theo;

6. Địa chỉ gửi bài: Nguyễn Thị Kim Tuyên/ Phòng 803 nhà N2 B khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT: 04:35568124 – 0165.638.5283)

7. Góp tiền: Sau khi nhận được bản bông, ai có bài được sử dụng thì góp 220.000 đ. Thu tập thể. Địa chỉ gửi như nói ở điểm 6 (Chi hội thu tiền cùng với thời điểm thu tác phẩm. Trước khi in 15 ngày tác giả nào chưa nộp tiền sẽ để lại).

8.       Thời hạn nộp bài: Tính từ ngày 10/5/2014 đến ngày 30/8/2014.

Ngoài ra, để tôn vinh những sáng tác xuất sắc, chúng tôi sẽ có tuyển tập  thơ 10 năm của những tác giả trong hội có bài trong Thắp Sáng Đường Thi và trong thơ Đường Luật Việt Nam (qua 9 tập) để có thể tuyển chọn 1 tập xuất bản.

Kính mong Chủ tịch các chi hội, chi nhánh phối hợp,tích cực để hạn chế những thiếu sót chung của những năm qua.

Nơi nhận:

-      Như đề gửi;

-      Các ban chuyên môn VP Hội;

-      Kế toán trưởng;

-      Lưu VP.

TM/BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

DẤU HOI.1.jpg 

 Kim Quốc Hoa

 

 

Tác giả BBT