THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Một hoạt động nâng cánh sáng tạo cho mọi thành viên
12-05-2014
IMG_6920.1.jpg  Chụp ảnh lưu niệm
IMG_6861.1.jpg  Bích Thược người dẫn chương trình
 Văn nghệ chào mừng

IMG_6873.1.jpg IMG_6870.1.jpg
IMG_6862.1.jpg  IMG_6871.1.jpg

IMG_6866.1.jpg  Chủ nhiệm CLB khai mạc

IMG_6863.1.jpg IMG_6867.1.jpg Quang cảnh Hội trường

 Hội viên trình bày thơ , và đọc thơ
IMG_6872.1.jpg IMG_6875.1.jpg IMG_6895.1.jpg

IMG_6876.1.jpg IMG_6880.1.jpg IMG_6897.1.jpg

IMG_6881.1.jpgIMG_6882.1.jpg IMG_6898.1.jpg

IMG_6883.1.jpgIMG_6884.1.jpg IMG_6900.1.jpg

IMG_6887.1.jpg IMG_6891.1.jpgIMG_6892.1.jpgIMG_6893.1.jpg IMG_6901.1.jpg IMG_6903.1.jpg

IMG_6904.1.jpg IMG_6905.1.jpgIMG_6906.1.jpg

IMG_6909.1.jpgIMG_6910.1.jpg IMG_6912.1.jpg

IMG_6913.1.jpgIMG_6914.1.jpg IMG_6916.1.jpg

IMG_6918.1.jpg  IMG_6923.1.jpg  Chụp ảnh lưu niệm

IMG_6920.1.jpg

Tác giả A. BBT