THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Một số hình ảnh về ngày Hội thơ Đường toàn quốc lần thứ IX tại Đền Hùng
02-04-2014
IMG_6747.1.jpg   Chủ tịch Hội đánh trông khai mạc
IMG_6731.1.jpg Lên cổng đền

IMG_6739.1.jpg đường lên đền Trung

IMG_6733.1.jpg  Chủ tịch Hội thơ đọc lời kính thỉnh các Vua Hùng


IMG_6744.1.jpg Văn nghệ chào mừng

IMG_6746.1.jpg  Văn nghệ chào mừng


IMG_6747.1.jpg  Chủ tịch Hội thơ đánh trống khai hội

IMG_6748.1.jpg  Chi hội Phú Thọ đọc văn  phú kính Quốc Tổ

IMG_6752.1.jpg   Quang cảnh Hội trường

IMG_6751.1.jpg  Quang cảnh hội trường

IMG_6755.1.jpg  Ông Chủ tịch Hội thơ đọc lới khai mạc

IMG_6757.1.jpg

IMG_6758.1.jpg  Ông Nguyên Văn Thụ PCT hội trình bày và ra mắt tập thơ Đường luật VN -  9

IMG_6759.1.jpg Chủ tịch Hội NCT VN, Anh hùng lao động Cù Thị Hậu phát biểu ý kiến

IMG_6763.1.jpg  Ông Hà Kế San , T/M tỉnh ủy, UNBND tỉnh Phú Thọ phát biểu
IMG_6761.1.jpg  Các đơn vị tặng hoa và quà lưu niệm

IMG_6764.1.jpg 

IMG_6773.1.jpg  IMG_6774.1.jpg

IMG_6775.1.jpg  IMG_6776.1.jpg

IMG_6779.1.jpg   IMG_6781.1.jpg

IMG_6782.1.jpg  IMG_6783.1.jpg

IMG_6785.1.jpg  IMG_6784.1.jpg

IMG_6766 .1.jpg  Trao giải cuộc thi thơ về đất Tổ
IMG_6767.1.jpg  IMG_6770.1.jpg

IMG_6771.1.jpg  

IMG_6787.1.jpg  Khen thưởng các đơn vị và cá nhân

IMG_6788.1.jpg

IMG_6791.1.jpg Chủ tich Tập đoàn Ha Na Ka, Mẫn Ngọc Anh - Nhà tài trợ đắc lực cho ngày Hội phát biểu ý kiên .

IMG_6793.1.jpg  Trao số tiền tài trợ IMG_6801.1.jpg 

IMG_6790.1.jpg Chi hội Từ Sơn , Bắc Ninh nhận cờ chuẩn bị cho ngày Hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ X
IMG_6800.1.jpg  Chụp ảnh lưu niệm với  cán bộ nhân viên tập đoàn Ha Na KaTác giả Anh BBT