THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Thơ luật Đường trong ngày thơ Việt Nam
16-02-2014
IMG_6593.F.jpg

Hai ngày 13, 14 tháng 2 năm 2014 (ngày 14, 15 tháng Giêng Giáp Ngọ) tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hội nhà Văn Việt Nam đã tổ chức Ngày thơ Việt nam lần thứ 12.

       Một không khí hào hùng, với chủ để từ biên giới tới hải đảo , những chương trình văn nghệ, đọc thơ và cả rừng cờ, bích chương, biểu ngữ ... làm cho không gian Quốc Tử Giám luôn luôn sôi động .

        Hội thơ Đường luật Việt Nam, CLB thơ Đường luật Hà Nội cũng có những bài thơ đóng góp vào Ngày thơ Việt Nam.

         Một điều đặc sắc là Hội thơ Đường luật Việt Nam, và CLB thơ Đường luật Hà Nội cũng như hai năm trước, năm nay cũng có hai quán thơ trong rừng thơ cả nước. Hai quán thơ được Ban tổ chức đánh giá nổi trội nhất là quán thơ của CLB thơ Đường Hà Nội.

          Hai ngày thơ đã có hàng ngàn khách thơ thăm quán, đọc thơ, nhất là lớp trẻ, kể cả khách nước ngoài chứng tỏ vị trí thơ Đường luật ngày càng được tôn vinh và coi trọng.

     Hai ngày thơ Việt Nam, Hội thơ Đường luật Việt Nam, và CLB thơ Đường luật Hà Nội đã có một sự đóng góp đáng kể cho sự thành công chung của Ngày thơ

 (nguyên tiêu) cả nước.

Tác giả BBT