THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Chùm thơ vui của Chương Phú
12-02-2014

Cua hut.jpg  Cua hút thuốc

    Đầu năm mới : Đón tết , mừng xuân . Dẫu năm con gì, tuổi gì .Cũng chỉ được phép : Đón tiếp, tung hô, ca ngợi, chúc mừng.Ại lại đem con vật đó ra mà chửi bới đó là điều :

              VÔ LÝ

Nhạc vẫn rền vang bảo...ngã rồi
Thông tin thất thiệt khó nghe xuôi
Tướng chưa xuất trận chê tăm tối
Vua chửa đăng quang trách tệ tồi
Chớ vội hồ đồ - không phải lối
Đừng nhanh nhảu đoảng-chỉ riêng thôi 
Ngựa vàng đá phốc lòi ra tội...
Vững chãi ngai sang kính thỉnh ngồi .

    THẾ MỚI TÀI

Ngọ hóa ma già gã ĐẠI CA
Ăn to nuốt lớn hóc xương gà
Chân tay giỏi đớp chui khe đá
Bộ hạ tài nhai rúc xó nhà
Thả vó, quăng chài, cần bỏ bả
Nhờ dân chỉ chỗ tóm lôi ra
Diệt trừ tận gốc quân gian trá
Làm sạch cột rường của quốc gia .

 

GIÁ SỮA LEO THANG

 

Quan kia bú sữa đẫy ch­ưa no

Baỏ trợ gian thương quậy đủ trò

Đội giá mặt hàng…leo tột đỉnh

Moi tiền miệng trẻ nhét đầy kho

Một ca …yến lúa so còn bé

Vài hộp triệu đồng đọ chửa to

Ra rả ng­ười dùng kêu nổ họng

Khốn cho dấy ngủ ngáy khò khò .

 

 

 CON QUAN  CẬY CHA MẸ

 

Bố nó làm quan nó cậy mà

Hám chơi nhác học sống xa hoa

Xì ke hút hít đều tài cán

Đĩ bợm tòm tem cũng mạnh đà

Chứng chỉ văn bằng cha chạy lọt

Hang hùm cửa cấm hắn chui qua

Đường thông lối thoáng nhờ tiền bẩn

Với cục vàng khè mẹ bỏ ra .

 

                            Chương Phú - Hà Nội

Tác giả BBT