THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Chi hội thơ Đường luật tỉnh Vĩnh Phúc bước sang giai đoạn phát triển mới.
10-12-2013
IMG_6380.F.jpg  Ban chấp hành chi hội nhận quyết đinh và ra mắt
IMG_6339.2 F.jpg Ông Hồng Căn PCT Chi Hội điều khiển chương trình
IMG_6341.2 F.jpg  Đại diện BCH Hội thơ Đường VN đọc quyết định thành lập
IMG_6380.1F.jpg Ban Chủ nhiệm Chi hội nhận quyết định và ra mắt

IMG_6345.1 F.jpg Ông Viết Mỹ Chủ tịch Chi hội đọc danh sách Hội viên và phát biểu ý kiến .

IMG_6348.1 F.jpg Ông Ngọc Tung Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc phát biểu

IMG_6354.1 F.jpg Ông PBT Đảng ủy Phường Quang Trung phát biểu

IMG_6347.1 F.jpg  Các Đại biểu phát biểu yá kiến

IMG_6359 .1 F.jpg      IMG_6352.1 F.jpg
IMG_6372 .1F.jpg  IMG_6350.1F.jpg 

IMG_6349.1 F.jpg Các đơn vị tặng hoa
IMG_6351.1F.jpg IMG_6353.1F.jpg
IMG_6361.1 F.jpg  IMG_6360.1 F.jpg

IMG_6369.1F.jpg  IMG_6375.1 F.jpg
IMG_6374.1F.jpg  IMG_6373.1 F.jpg
IMG_6362.1F.jpg   Văn nghệ và ngâm thơ
IMG_6371.1 F.jpg  IMG_6377.1 F.jpg
                          
Chụp ảnh lưu niệm

IMG_6383.1 F.jpg  IMG_6384.1 F.jpg
IMG_6382.1 F.jpgTác giả BBT