THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đại hội Chi hội thơ Đường luật Hà Nam- Một sự bứt phá mới
29-09-2013
CẦM kHAI MaC.jpg 

Sáng nay ngày 28 tháng 9 tại Hội trường UBND phường Minh Khai Thành phố Phủ lý , chi hội thơ Đường luật Hà Nam đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 3 ( 2013- 2016) . Xin giới thiệu chùm ảnh về Đại hội Chi hội Hà Nam

IMG_6084 .F.jpg Ông Trịnh Đạt làm công tác tổ chức

IMG_6086.F.jpg Ông Đinh Cầm Chủ tịch Chi hội đọc diễn văn khai mạc và báo cáo

IMG_6077 .F.jpg   Văn nghệ và đọc thơ

IMG_6078.F.jpg

IMG_6079.F.jpg

IMG_6080.F.jpg

IMG_6081.F.jpg

IMG_6083.F.jpg  Quang cảnh hội trường

Các đơn vị tặng hoa

IMG_6087 .F.jpg

IMG_6089.F.jpg

IMG_6090 .F.jpg


IMG_6088.F.jpg Bà Đính Thị Hằng PCT Hội VHNT Hà Nam phát biểu

 Một số đại biểu phát biểu

IMG_6091.F.jpg

IMG_6092 .F.jpg

IMG_6094.F.jpg Đại diện BCH Hội Thơ Đường trao giấy khen cho tập thể 

  và cá nhân có thành tích


IMG_6095.F.jpg BCH  Chi hội nhiệm kỳ 2013 - 2016Tác giả BBT
Các tin khác