THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Hoa chau suong copy.jpg
Thi nữ Châu Sương đã ra đi về  bên kia thế giới 
Xin giới thiệu bài thơ " Vinh Biệt Bạn thơ " là lời chia buồn 
cùng gia quyến và hương hồn Châu Sương của BBT
  
 Vĩnh biệt   Bạn thơ

Số phận biệt ly  bởi đất trời
Mây sầu, gió thảm, Châu Sương ơi !
Bốn phương tạo hóa lòng chua xót
Đôi ngả âm dương dạ  rối  bời
Buồn lẻ cánh cò sao kể xiết
Nhớ cùng  thi  nữ  cứ đầy vơi
Người đi thơ vẫn bên con cháu
Trả nợ nước non, trả nợ đời .