THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

BIA .1.jpgXin giới thiệu bài viết cảu Xuân Lộc
Tay Ha XI.jpgXin được giới thiệu tập thơ XI của Chi hội Tây Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
 Duong luat binh duong.1.jpgChi hội Bình Dương mới ba tuổi đời mà đã cho ra mắt ...
Ho chi.jpgGiới thiệu bài viết của Châu Thạch