THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Bia sach.jpgVừa qua Hội viên của Chi hội Đà Nẵng ra mắt tập thơ Mừng tuổi thọ của mình . Chi hội Đà Nẵng đứng ra tổ ...
Bìa Xuan Huong.1.jpg Thi đàn " Một thoáng Xuân Hương" lại mới ra mắt Tập thứ 2 . Xin được giới ...

Phu Yen.1.jpgXin được giới thiệu tập thơ Đường luật Phú Yên ...

BIA THO DA NANG.jpgXin được giới thiệu

 Ssch Hong Son.jpgXin được giới thiệu