THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Bia tho.jpg   Chi hội thơ Đường luật Điện Biên vừa mới ra đời đã có ngay một thi phẩm dầy dặn về số lượng, phong phú về nội dung, đa sắc về nghệ thuật . Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ ngữ văn Xuân Châu về tác phẩm này