THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Hôm nay 27 /3/2020 Hội Thơ Đường luật Việt Nam bắt đầu phát hành Tập XV Thơ Đường luật Việt Nam và Chuyên san số 19 Thơ Đường luật Đất Việt quý I năm 2020 gửi về các đơn vị cơ sở cùng Bằng khen, Giấy khen năm 2019.
                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG 

                                                                                  Nguyễn Quang Chính

Không có mô tả ảnh.