THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ của Bạch Cư Dị , Do Ngọc Châu biên tập và giới thiệu
27-07-2013
Đào.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ của Bạch Cư Dị .Trích trong  "108 ' bài thơ Đường của tác gỉa Phạm Đình Nhân. Do Ngọc Châu giới thiệu

1. BẠCH CƯ DỊ

(772 – 846)

                        Bạch Cư Dị, tự Lạc Thiên, hiệu là Hương Sơn cư sĩ, sinh vào năm thứ 7 niên hiệu Đại Lịch đời Đường. Ông là nhà thơ nổi tiếng, dòng dõi tướng Bạch Khởi nhà Tần, người quê phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Sinh tại huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam. Đỗ tiến sĩ năm 28 tuổi. Làm quan nhiều nơi, về kinh làm việc được phong Hàn lâm Học sĩ, rồi được phong chức Thái tử Tả tán thiên Đại phu. Bị kẻ xấu vu hại nên ông bị giáng làm Tư mã Giang Châu thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Sau đó được phục chức và đổi làm Thứ sử Hàng Châu thuộc tỉnh Triết Giang, rồi Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô. Ít lâu sau được phong làm Thái tử Thiếu phó, tước Phùng Dược hầu. Về hưu với hàm Thượng thư Bộ Hình, mất vào năm 846, thọ 75 tuổi. Tác phẩm để lại gồm 3.840 bài thơ văn.

 

 

        1. ĐÔNG DẠ VĂN TRÙNG

Nguyên tác :          

                      

                     

                     

                     

Phiên âm :    Đông dạ văn trùng

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,

Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.

Ngã thị lão ông, thính bất úy,

Thiếu niên mạc thính, bạch quân đầu.

             

          DỊCH THƠ

 Bản gốc do bác Phạm Đình Nhân dịch năm 2003:

            Đêm đông nghe tiếng dế

 

Dế than rên siết giữa đêm đông,

Kẻ chẳng buồn thêm nặng nỗi lòng.

Ta vốn lão ông, nghe chẳng  sợ,

                 Trẻ nghe, đầu tóc bạc như bông.                                             

 Bản Ngọc Châu mới dịch thêm

 

Tiếng Dế đêm đông

                  

Đêm đông tiếng dế kêu than

Không buồn cũng thấy lòng man mác buồn

Ta già chẳng chút hãi hơn

                 Trẻ nghe đầu tóc xạc sờn bạc ra

 

2. CHU TRUNG DẠ VŨ

Nguyên tác :          

        

        

        

        

        

        

Phiên âm :   Chu trung dạ vũ

Giang vân ám du du,

Giang phong lãnh tu tu.

Dạ vũ trích thuyền bối,

Dạ lãng đả thuyền đầu

Thuyền trung hữu bệnh khách,

Tả giáng hướng Giang Châu.

Dịch thơ: 

Bản gốc do bác Phạm Đình Nhân dịch năm 2003:

Trong thuyền một đêm mưa

 

Mây sông tối âm u,

Gió sông lạnh vi vu.

Mưa đêm mái thuyền thấm,

Sóng đêm vỗ mạn thuyền.

Trong thuyền có người bệnh,

Bị giáng về Giang Châu.                                                        :

Bản Ngọc Châu mới dịch thêm

 

Đêm mưa  dưới thuyền              

 

Âm u mây tối trên sông

Vi vu gió ướp lạnh đông sông dài

Mái thuyền thấm nước mưa dai

Sóng đêm nhóc nhách vỗ hoài mạn nghiêng

Trong thuyền người bệnh lặng im

Cách quan, lệnh giáng về miền Giang Châu.

 

3. XUÂN ĐỀ HỒ THƯỢNG

 Nguyên tác :                      

                          

                          

                          

            

            

            

            

            

 

Phiên âm :   Xuân đề hồ thượng

          Hồ thượng xuân lai tự hoạ đồ,

          Loạn phong vi nhiễu thuỷ bình phô

          Tùng bài sơn diện thiên trùng thúy

          Nguyệt điểm ba tâm nhất khoả châu

          Bích thảm tuyến đầu trừu tảo đạo,

          Thanh la quần đới triển tân bồ.

          Vị năng phao đắc Hàng Châu khứ,

          Nhất bán câu lưu thị thử hồ.

 

    Dịch thơ :   

Bản gốc do bác Phạm Đình Nhân dịch năm 2007:

Đề thơ xuân trên hồ

Xuân đến mặt hồ tựa bức tranh,

Nước trong lặng lẽ núi vây quanh

Thông đan lưng núi, nghìn trùng thắm,

Trăng dọi mặt hồ, hạt ngọc xanh.

Lúa sớm đầu đường như trải thảm,

Cỏ non cuối bãi tựạ dăng mành.

Vì chưa dứt bỏ Hàng Châu được,

Một nửa hồ đây đi chẳng đành.  

 

                               

Bản Ngọc Châu mới dịch thêm:

 

         Thơ xuân viết trên hồ   

Hồ xuân đẹp tựa bức tranh

Nước trong lặng lẽ vây quanh núi đồi

Ngàn thông lưng núi rực ngời

Sáng trong trăng rọi châu rơi mặt hồ

Đầu đường lúa thảm nhấp nhô

Cỏ non cuối bãi lô xô dăng mành

Hàng Châu dứt bỏ không đành

Nửa hồ xuân mãi loanh quanh khó rời. 

 

4. LÂM GIANG TỐNG HẠ CHIÊM

Nguyên tác :             

                               

                               

                               

                               

Phiên âm :   Lâm giang tống Hạ Chiêm

Bi quân, lão biệt, lệ triêm cân,

Thất thập vô gia vạn lý thân,

Sầu kiến chu hành phong hựu khởi,                                                                                                                                                                                                                               Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân.

Dịch thơ :     Bên sông tiễn Hạ Chiêm

                   1. Thương ông, lão tiễn lệ nhoà,

                   Bảy mươi không cửa không nhà độc thân,

                   Buồn theo thuyền lướt gió xuân,

                   Bạc đầu cùng với sóng ngân bạc đầu.

Dịch 2004

2. Thương ông lão tiễn lệ nhòa khăn

Đã bảy mươi mà vẫn độc thân

Gió nổi thuyền đi buồn tiễn biệt

Bạc đầu lẫn sóng bạc đầu ngân

   Dịch 2011

   -----------------------------------------

 Ngọc Châu biên tập và giới thiệu

Tác giả BBT giới thiệu