THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Một số bài thơ của Thôi Hiệu ,Vương Bột, Trương Kế, Lý Bạch do Minh Khôi sưu tầm dịch thơ và Biên tập
01-07-2013
Thôi hộ.jpg   Xin giới thiệu chùm thơ cổ  do Minh Khôi sưu tập và biên dịch

 

1- THÔI HIỆU  崔 顥 (? - 574)

 

 黃 鶴 樓

        崔 顥

 

 人 已 乘 黃 鶴 去

此 地 空 餘 黃 鶴 樓

黃 鶴 一 去 不 鵩 返

白 雲 天 載 空 悠 悠

晴 川 歷 歷 漢 陽 樹

芳 草 萋 萋 鸚 鵡 洲

日 暮 鄉 關 何 處 是

       使    

 

Phiên âm :

HOÀNG HẠC LÂU

                      Thôi Hiệu

 

Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ

Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu

Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không du du.

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.

Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

 

Dịch thơ :     Lầu Hoàng Hạc

 

Người xưa cưỡi hạc đã xa đây

Hoàng Hạc lầu trơ đứng chốn này.

Một loáng hạc vàng đi mất dạng

Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay.

Hán Dương sông lặng cây in bóng

Anh Vũ cỏ thơm bãi mướt dày.

Chiều muộn, quê nhà đâu đấy nhỉ ?

Trên sông khói sóng gợi buồn thay!

 

                                   Hà Nội, 2000

                             Phạm Minh Khôi (dịch)

 

  

 

THÔI HIỆU  - Thể nhạc phủ

 

                                    

           崔 顥

                           其一

                                  ?

                                 

    

    

 

其二

    

    

    

    

 

Phiên âm Hán Việt:   TRƯỜNG CAN HÀNH

                  

          Kỳ nhất:        Quân gia hà xứ trú ?

                             Thiếp trú tại Hoành Đường

                             Đình thuyền tiệm tá vấn

                             Hoặc khủng thị đồng hương .

 

          Kỳ nhị:        Gia lâm Cửu Giang khúc

                             Lai khứ Cửu Giang trắc

                             Đồng thị Trường Can nhân

                             Sinh tiểu bất tương thức.

                                                     THÔI HIỆU

                                               

 

Dịch thơ :              KHÚC TRƯỜNG CAN

                  

1-  Nhà chàng nơi đâu nhỉ ?

Nhà thiếp ở Hoành Đường*

Dừng thuyền muốn ướm hỏi

E  sợ   chính  đồng hương ?

 

2-     Sông Cửu Giang nhà thiếp

Qua lại bờ Cửu Giang

Cùng người Trường Can cả

Bé xa làng chẳng hay !

 

                 Phạm Minh Khôi (dịch)

 

 

 

     

2- VƯƠNG BỘT - (649-676) 

 

            Tên chữ là Tử An, người Lang Môn- Hàng Châu(nay thuộc Hà Nam TQ) thi đối

sách ở triều đình được làm Triều Tán lang; sau làm Tham quân Hiệu Châu. Năm 675

sang đất Giao Chỉ thăm cha (đang làm quan ở đấy) , bị chết đuối khi vượt biển.

 

                            

                                   

 

            

            

            

        西    

          悠 悠

換 星 移 期 己 渡 秋

閣 中 帝 子 今 何 在

檻 外 長 江 空 自 流   

 

   Phiên âm:     ĐẰNG VƯƠNG CÁC

                                                   Vương Bột

 

              Đằng Vương cao các lâm giang chử

              Bội ngọc minh loan bãi ca vũ.

              Họa đống triêu phi Nam phố vân

              Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ.  

              Nhàn vân đàm ảnh nhật du du

              Vật hoán tinh di kỷ độ thu

              Các trung đế tử kim hà tại

              Hạm ngoại Trường Giang không tự lưu.

 

 Dịch thơ :       GÁC ĐẰNG VƯƠNG

 

               Gác Đằng cao ngất đứng bên sông

              Thôi múa, nhạc rền với ngọc rung.

              Nam phố mây mai vờn nóc vẽ

              Tây sơn mưa tối vén rèm trông.

              Mây lồng bóng nước ngày trôi mãi

              Lá ngả màu thu tháng đổi cùng.

              Đâu thấy con vua trong gác tía

              Ngoài hiên sông lớn chẩy không ngừng.

                                         Phạm Minh Khôi (dịch)

             

                       

 

 杜少府之任蜀州

                                                 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Phiên âm:

 

   TỐNG ĐỖ THIẾU PHỦ CHI NHẬP THỤC CHÂU     

                                                      Vương Bột

 

                  Thành khuyết phụ Tam Tần*

                   Phong yên vọng ngũ tân**

                   Dữ quân ly biệt ý

                   Đồng thị hoạn du nhân.

                   Hải nội tồn tri kỷ

                   Thiên nhai nhược tỷ lân.

                   Vô vi tại kỳ lộ

                   Nhi nữ cộng triêm cân.

 

 

Dịch thơ:  TIỄN ĐỖ THIẾU PHỦ ĐI NHẬM CHỨC

                                    Ở THỤC CHÂU

                      

          I-       Tam Tần ngoài thành ải

                   Gió, khói năm bến rải

                   Cùng chia nỗi biệt ly

                   Lợi danh phải bươn chải.

                   Còn tri kỷ bốn bể

                   Ắt láng giềng sẽ gần

                   Đường rẽ đừng rơi lệ

                   Như nhi nữ ướt khăn.

                                          Phạm Minh Khôi(dịch)

 

 

*Thục Châu  là châu Tùng Khánh đời Đường.

**Tam Tần: Hạng Vũ sau khi diệt Tần , chia nước Tần làm ba , phong cho ba Vương trấn thủ là

          Ung Vương, Tái Vương và Địch Vương.

***Ngũ tân; 5 bến .Đất Thục có 5 sông lớn , do đó có 5 bến lớn là:

      Bạch Hoa tân ,Vạn Lý tân , Giang Thủ tân, Thiện Đầu tân và Giang Nam tân.

 

 

 

 

3- TRƯƠNG KẾ     ( ?- 756 )

 

                

                                    

 

     滿 

                  

      

      

 

Phiên âm :  PHONG KIỀU DẠ BẠC

 

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

                                       Trương Kế *

 

Dịch thơ : 

                 ĐÊM ĐỖ THUYỀN Ở PHONG KIỀU

 

Trăng lặn, quạ kêu, sương kín trời

Lửa chài, cây bến, giấc sầu khơi.

Nửa đêm chuông vọng chùa Hàn tới

Khiến khách thuyền bừng tỉnh mộng đời !

                                   Phạm Minh Khôi (dịch)

 

*Trương Kế, tên chữ là Từ Tốn ; sinh và mất khoảng trước và sau năm 756.  Người Nhương Châu (nay là Hồ Bắc)

.Đỗ tiến sĩ đời Thiên Bảo; làm quan đến chức Giám Hiệu Từ Bộ Viên ngoại lang.

Bài thơ này ông làm khi hỏng thi tiến sĩ đang trên đường trở về quê. 

 

 

 

 

 

4- LÝ BẠCH  (701-762)  

 tự Thái Bạch , hiệu Thanh Liên cư sĩ, sinh ở Toái Diệp(Trung Á) ông tổ của ông

 ở Lũng Tây thành(nay là ngoại thành Cam Túc).Lý Bạch ở lâu tại vùng Cấm Châu

 (nay làTứ Xuyên), làngThanhLiên. Ồng được coi là Thi Tiên ở đời Đường.

Tác phẩm :thơ Lý Bạch

 

                               

                                                             

 

               

      西      

            

             

 

Phiên âm : HOÀNG HẠC LÂU VĂN ĐỊCH

                   Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa

                   Tây vọng Tràng An bất kiến gia.

                   Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch

                   Giang thành ngũ nguyệt “Lạc Mai Hoa”

 

Dịch thơ : NGHE THỔI SÁO Ở LẦU HOÀNG HẠC

 

       I-   Biếm quan một bữa đến Trường Sa

            Ngóng phía Tràng An chẳng thấy nhà.

            Hoàng Hạc lầu thơ vang sáo ngọc

            Thành Giang nghe khúc “Lạc mai hoa”

 

 

  

                   

                                                     

 

             

           滿  

                   

             

                  

 

Phiên âm:   XUÂN DẠ LẠC DƯƠNG VĂN ĐỊCH

 

                   Thùy gia ngọc địch ám phi thanh

                   Tán nhập Đông phong mãn Lạc Thành

                   Thử dạ khúc trung văn chiết liễu

                   Thùy nhân bất khởi cố viên tình.

                                                       Lý Bạch

 

 

Dịch thơ :       ĐÊM XUÂN LẠC DƯƠNG

                             NGHE TIẾNG SÁO

 

          I-       Tiếng sáo nhà ai lúc chậm, nhanh

                   Hòa trong gió ngợp Lạc Dương thành.

                   Đêm khuya khúc nhạc mê hồn liễu

                   Quê cũ lòng ai chẳng đậm tình ?

 

 

                          

                                 

 

                       

                  

                  

    

    

    

 

Phiên âm:        XUÂN TỨ

 

                    Yên thảo như bích ti

                   Tần tang đê lục chi

                   Đương quân hoài quy nhật

                   Thị thiếp đoạn trường thì.

                   Xuân phong bất tương thức

                   Hà sự nhập la vi.

                                                   Lý Bạch

 

Dịch thơ :            XUÂN TỨ

 

                     Cỏ nước Yên tơ biếc

                   Dâu Tần xanh cành mềm.

                   Ngày về anh mong đợi

                   Là lúc não lòng em.

                   Gió xuân sao không hiểu

                   Cứ thổi bạt lụa rèm.

                                   Phạm Minh Khôi (dịch)

 

 

                 

                      

 

    

    

    

    

 

 

 

Phiên âm:     TĨNH  DẠ  TỨ

 

                   Sàng tiền khán minh nguyệt

                   Nghi thị dạ thượng sương

                   Cử đầu vọng minh nguyệt

                   Đê đầu tư cố hương.

                                               Lý Bạch

 

 

Dịch thơ :  NGHĨ TRONG ĐÊM THANH VẮNG

 

                       Nhìn ánh trăng trước giường

                   Ngỡ đêm bồng bềnh sương.

                   Ngửa mặt ngắm trăng tỏ

                   Cúi đầu nhớ cố hương.

                                         Phạm Minh Khôi (dịch)

 

 

Chi tiết

 

 

Tác giả BBT giới thiệu