THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ vui xướng họa - kén chồng
03-04-2013
dánh ghen.jpg   Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa

Bài xướng

 

 KÉN CHỒNG

 

Đoàn Tiếu Hạ Long muốn kén chồng

Hỏi người quân tử có ưng không ?

Phải văn lão luyện lời ngâm vịnh

Có võ cao cường thế tiến công

Ngày tháng an nhàn giờ phát lộc

Năm sinh quí phái tránh mùa đông

Sang xuân sắm lễ trăm mâm chẵn

Ngựa đón, xe đưa …Tiếu cưới chồng

 

                                   Đoàn Tiếu – Hạ Long

 

Bài họa

 

              TÌM VỢ

 

Nghe đâu Đoàn Tiếu lại tìm chồng

Anh quyết thử xem có được không

Quân tử lãng du đâu tiếc sức

Thuyền quyên đợi cửa chẳng hoài công

Lương duyên đâu kể tài cao thấp

Số kiếp xem chừng lộc phát đông

Em thuận thì anh về sắm lễ

Đón dâu,khấp khởi… Tiếu theo chồng

 

                           Bài họa – Phùng Vân

 

  Bài xướng

 

                         KÉN CHỒNG

 

 

Em gái Thành Đông lại kén chồng

Mấy năm chọn bạn giữ phòng không

Cúc thơm chiều vắng mơ người mộng

Nhụy thắm trăng khuya đợi bạn lòng

Phong độ đàng hoàng yêu hết mực

Tính tình nhân ái sức tương đồng

Biết bao xuân đã đi qua ngõ

Quân tử xa gần có cảm thông ?

 

                      Ế CHỒNG

 

                  Bài họa – Phùng Vân

 

Đã mấy xuân qua “Ấy” chọn chồng

Mà sao chửa đặng vẫn nằm không ?

Vườn hồng đã mở người thưa đến

Trái cấm đong đưa khách chạnh lòng

Già kén kẹn hom thành ra ế

Thì thôi cốt ở chữ tâm đồng

Con tim chung nhịp, tình son sắt

Anh hỏi cô mình liệu đã thông.

 

 

 

    KÉN CHỒNG

 

              Minh Nguyệt - Yên Bái

 

Cửa đóng rèm buông lẻ tám đông

Xuân về xao động ngõ vườn hồng

Kén người xướng hoạ lời tâm đắc

Chọn bạn đề thơ ý hợp đồng

Quân tử có ưng thì hãy đến

Nữ nhi tựa cửa vẫn chờ trông

Vườn đào nắng mới hoa khoe sắc

Ý hợp thì đây... mới lấy chồng

 

                                                    

        KÉN VỢ

                 Bài họa - Phùng Vân

 

Anh cũng đi tìm suốt mấy đông

Mà sao chửa gặp dáng mây hồng

Mong tìm thấy được người tương đắc

Muốn kiếm cho ra kẻ hiệp đồng

Sớm tối bên nhau đâu lẻ bước

Đêm ngày kề cặp khỏi vời trông

Vườn đào em ngỏ chờ ta nhé

Chắc hẳn anh đây xứng tấm chồng.

                                         Phùng Vân  biên tập

 

                 

 

 

Tác giả BBT giới thiệu