THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Một số hình ảnh về hội nghị tổng kết, giao lưu thơ và đại hội bất thường của Chi Hội Nguyễn Trái , Hà Nội
31-03-2013
IMG_5565.F.jpg  Xin giới thiệu một số hình ảnh của Chi hội Nguyễn Trãi , Hà Nội
IMG_5550.F.jpg Văn nghệ chào mừng

IMG_5551.F.jpg

IMG_5565.F.jpg

IMG_5554.F.jpg Bà Hảo CT Hội PN Q. Hà Đông phát biểu và đóng góp văn nghệ

IMG_5557.F.jpg Hội tơ Đường luật VN tặng sách bà Hảo

IMG_5559.F.jpg Ông Nguyễn Văn Thụ , BCH Hội thơ Đường luật VN phát biểu ý kiến và tặng hoa
IMG_5558.F.jpg

IMG_5561.F.jpg   Các dơn vị tặng hoa, tặng quà


IMG_5564.F.jpg

IMG_5563.F.jpg

IMG_5560 .F.jpg Ông Nguyễn Hữu Độ đọc BC Tổng kết

IMG_5565.F.jpg  Quang cảnh Hội trường

IMG_5553.F.jpg

IMG_5566.F.jpg Giao lưu thơ

IMG_5570.F.jpg Ban chấp hành Chi hội mới ra mắt
Tác giả Ảnh của BBT