THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Câu đối nhà hàng nước
01-03-2013
Co hang nuoc.jpg Xin giới thiệu

Một lần vua Lê Thánh Tông vi hành nhân dịp Tết dừng chân uống nước ở một quán nước trong kinh thành. Thấy nhà không có câu đối Tết, vua liền viết hộ:


Nếp giầu quen thói kinh cơi, con cháu nương nhờ vì ấm.


Việc nước ra tay chuyển bát, Bắc Nam đâu đấy lại hàng.


Câu đối phao đến tai triều đình, các quan hết sức ngạc nhiên và ra lệnh điều tra xem ai là người viết. Hai câu chẳng những tả thực được cảnh của nhà hàng nước mà còn ngụ một ý kinh bang tế thế, một khí phách lớn lao hơn người. Điều tra không được, chuyện tâu lại lên Lê Thánh Tông, nhưng ông chỉ cười.

                        

Tác giả BBT sưu tầm & giới thiệu