THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Xin giới thiệu chùm thơ Vui của Nhi Huyền
01-03-2013
Hoài coThawng Long.jpg  Xin mời thưởng thức chùm thơ vui

THƠ VUI

BÁNH TẾT GÌ ĐÂY ?

   (Mời Họa)

 

Bánh gì? Tam giác, xéo làm đôi

Tết đến nhà em, đã gói rồi

Nếp hột một mình, ngâm kỷ lưỡng

Thịt luồn vài lát,  nhét vô thôi

Vuông dày phía  Bắc xưa phần bạn

Tròn trịa phương Nam trước có tôi

Lá chuối lá vung che kín đáo

Lột trần thân trọi  -dẻo như xôi.

                      

 

DẠO XEM CHỢ TẾT

      (Độc vận Hoa)

 

Dạo xem chợ tết phố hàng hoa

Ghé bước vào thăm cô bán hoa

Ngõ dưới mùi hương mời lắm khách

Đường trên khoe sắc tiếp đầy hoa

Hoàng Mai  mấy ả, còn ươm nụ

Bạch Cúc đôi nàng, đã nở hoa

Vàng đỏ Huệ, Lan ưa dọ giá

Xuân về mắc rẻ -cũng chơi hoa.

                       ----------

                      

NHỊ NỮ HOA XUÂN

 

Đào Bắc, Mai Nam – nhị sắc xuân

Ơ nàng ! mỹ nữ,  hợp giai nhân

Khéo công tạo dáng -nhiều người mến

Nhọc sức sửa thân  -lắm bạn cần

Tiễn cựu -bông vàng (1) vui cõi thế             (Mai)

Nghinh tân -cánh đỏ (2) đẹp hồng trần     (Đào)

Lung linh hương sắc, nơi phòng khách

Thưởng thức hoa xuân  –ý dạ ngần.

                                                      

                                  Ngọc Ẩn Nhi Huyền – Nha Trang

Tác giả BBT giới thiệu