THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Hội thơ Đường luật Việt Nam trong ngày thơ Nguyên Tiêu – Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI
25-02-2013
IMG_5347.F.jpg 

Theo thời gian Thơ Đường luật ngày càng được xã hội tôn vinh. Mấy năm gần đây Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam đã giành cho thơ Đường một vị trí. Ngày thơ năm nay Hội thơ Đường luật đã có hai tiết mục trình diễn thơ Đường và một quán thơ để giới thiệu những hoạt động của mình . Bên bờ Hồ Văn, quán thơ Hội thơ Đường luật Việt Nam được xếp bên cạnh quán thơ Đường Hà Nội đã càng làm tăng sự chú ý của thi khách .

           Vài chục tơ bích chương thơ, với vài chục tác phẩm thơ Đường luật của hội viên cúng như của Hội ,cùng những giọng ngâm thơ của các nghệ sỹ không chuyên làm quán thơ Đường luật tăng phần hấp dẫn. Thơ Đường Việt Nam tập VIII vừa  được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cũng được trưng bày ngày bàn trước Quán thơ, gây nên sự chú ý của nhiều quan khách . Đặc biệt quán thơ đã được Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh và chủ tịch Hội thơ Nhà báo Kim Quốc Hoa tới thăm xem và chụp ảnh kỷ niệm.

     Sau hai ngày tham gia Ngày thơ Việt Nam của Hội thơ Đường luật , một lần nữa khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng các bạn yêu thơ của Hà Nội và cả nước về thưởng lãm Ngày thơ Việt Nam và trong dòng chảy của nền văn hóa dân tộc.

IMG_5317.F.jpg Chủ tịch Hội Nhà Văn chụp ảnh cùng Hội viên Quán thơ của Hội thơ Đường Việt Nam( Ngừơi đứng giữa)
IMG_5344.1 F.jpg Chủ tịch Hội Nhà báo Kim Quốc Hoa chụp ảnh kỷ niệm với  Hội viên Quán thơ ( Người ngồi thứ ba từ trái sang )

Tác giả BBT giới thiệu