THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Một số hình ảnh về buổi giao lưu thơ của Chi hội thơ Tây Phương,Thạch Thất nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 68 năm ngày thành lập QĐNDVN
26-12-2012

IMG_5110.F.jpg Văn nghệ chào mừng

IMG_5113.F.jpg  Văn nghệ chào mừng

IMG_5112.F.jpg

IMG_5115.F.jpg

IMG_5120.F.jpg  Lễ kết nạp họi viên

IMG_5121.F.jpg  Ông Chủ tịch  Chi hội Khai mạc buổi giao lưu thơ

IMG_5124.F.jpg Thi nữ của Chi hội dân chương trình

IMG_5125.F.jpg   Trình diễn thơ

IMG_5127.F.jpg

IMG_5128.F.jpg  Các tác giả đọc thơ

IMG_5129.F.jpg

IMG_5130.F.jpg

IMG_5132.F.jpg

IMG_5133.F.jpg

IMG_5134.F.jpg  ......

IMG_5146.F.jpg Chụp ảnh kỷ niệm

Tác giả Anh BBT