THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Nguyễn Đán thư hoài của Nhà Văn hóa - Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan
20-10-2012
image001.1.jpg 

Nghệ sỹ Ánh Dương ( nhà hát tuồng VN) đang đọc Văn tế cụ Trạng Bùng 

Thơ Đường Cụ Phùng Khắc Khoan

                         

   Hơn 500 đơn vị  thơ Thơ luật Đường chữ Hán của cụ là nổi trội . Sau đây là  bài thơ Nguyên Đán thư hoài  của Cụ được trình bày tại Hội thơ xuân Thạch Thất.

            

        元旦書懷

莫 嫌 歲 月 去 逡 巡

且 喜 今 春 賸 昔 春

绿 情 紅 意 一 般 好

人 事 天 时 兩 闘 新

壽 算 称 觞 斟 酒 聖

年 華 僚 我 動 詩 神

踟 蛛 也 薢 占 心 事

先 為 新 年 報 喜          馮 克 宽

 

Phiên âm : Nguyên Đán thư hoài

 

Mạc hiềm tuế nguyệt khứ thoan tuần

Thả hỷ kim xuân thắng tích xuân

Lục tình hồng ý nhất ban hảo

Nhân sự thiên thời lưỡng đầu tân

Thọ toán xưng trường châm tửu thánh

 Niên hoa liêu  ngã động thi thần

Tri  thù dã  giải chiêm tâm sự

Tiên vị tân niên báo hỷ thần ./.

                            Phùng Khắc Khoan

 

Dịch nghĩa :

 

Chớ hiềm năm tháng cứ dần dà đi mãi

Ta hãy mừng xuân năm nay hơn xuân năm ngoái

Tình cây xanh, ý hoa đỏ tất cả đều tươi tốt

Việc của người, thời của trời hai thứ đua nhau đắp đổi  ,

Cất chén lên chúc thọ thường rót rượu thánh

Năm mới lay đùa ta làm động thần thơ

Con nhện cũng hiểu được việc người muốn chiêm bói niềm tâm sự .

Nên đã sớm vì năm mới báo tin vui ./.                        

 

                                                                                           

  Dịch thơ :          Nguyên Đán  cảm tác

 

Năm tháng qua đi xuân lại về

Đón mừng thay đổi sắc xuân quê

Tình cây, hoa lá đều tươi tốt

Cảnh vật, đất trời  hết taí tê

Nâng chén mừng xuân châm thánh tửu

Mở then đón tết động thần thi

Nhện giăng chiêm bói niềm tâm sự

Năm mới tin vui sẵn bút đề .

 

                                        Đ.T

 

Tác giả BBT giới thiệu