THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Giới thiệu chùm thơ của Đại thi hào Nguyễn Du . Phạm Sán chủ biên và dịch thơ
24-09-2012
duong-lang.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ của Đại thi hào Nguyễn Du

Bài 1

                               

昇龍其二

古時明月照新城

猶是昇龍舊帝京

衢巷四開迷舊跡

管弦一變雜新聲

千年富貴供爭奪

早歲親朋半死生

世事浮沉休嘆息

自家頭白亦星星

                             阮攸

Âm Việt

               THĂNG LONG KÍ II

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành

Do thị Thăng Long cựu đế kinh

Cù hạng tứ khai mê cựu tích

Quản huyền nhất biến tạp tân thanh

Thiên niên phú quí cung tranh đoạt

Tảo tuế thân bằng bán tử sinh

Thế sự phù trầm hưu thán tức

Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh

 

Dịch nghĩa

THĂNG LONG KÍ II

Thành mới trăng cũ soi

Đế kinh triều đại khác

Lối mới dọc ngang đè nẻo cũ

Nhạc tiến triều thay  âm thanh mới

Chốn phồn hoa vẫn nhử mồi tranh đoạt

Người đồng thời kẻ còn người mất

Hoài niệm lối mòn sách vở thánh hiền

Dấu mốc đầu đã bạc

 

Dịch thơ

THĂNG LONG KÍ II

Nét nhấn trăng xưa ngắm cấm thành

Kinh triều đế mới thỏa đua ganh

Đường hoa nếp áo  chôn hồn cổ

Nhạc gẩmtiều phiên biến sủng thanh

Phồn hoa nghiêng ngả mồi tranh đoạt

Lão bộ chênh vênh phận dữ lành

U hoài sách thánh văn nho dạy

Tóc hứng sương vương điểm vận đành

 

Bài 2

蝶死書中

 

芸窗曾幾染書香

謝卻風流未是狂

薄命有緣留簡籍

殘魂無淚哭文章

蠹魚易醒繁華夢

螢火難灰錦繡腸

聞道也應甘一死

淫書猶勝為花忙

            

 

Âm Việt

ĐIỆP TỬ THƯ TRUNG

Văn song tằng kỉ nhiễm thư hương

Tạ khước phong lưu vị thị cuồng

Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch

Tâm hồn vô lệ khóc văn chương

Đố ngư dị tính hồn hoa mộng

Huỳnh hỏa nan hôi cẩm tú trường

Văn đạo dã ưng cam nhất tử

Dâm thư do thắng vị hoa mang

 

Dịch nghĩa

XÁC BƯỚM THƯ PHÒNG

 

Quen lâu thi vị chữ nghĩa

Khước từ cảnh sống vật chất đâu phải dại

Mệnh rủi nhưng hợp duyên sách vở

Nát lòng vì văn chương không còn nước mắt rơi

Suy ngẫm thức tỉnh mộng phồn hoa

Lửa đom đóm khó đốt cháy lòng quân tử

Đạo lí được nghe rồi chết cũng cam

Thú vui chữ nghĩa còn hơn đắm đuối hoa

 

Dịch thơ

          XÁC BƯỚM THƯ PHÒNG

 

Chữ nghĩa quen mùi đã bấy lâu

Chia tay sống thỏa dại gì đâu

Mệnh rủi còn duyên trang sách thánh

Lòng mềm ráo mắt chuỗi văn sầu

Phồn vinh tỉnh mộng dòng suy ngẫm

Lửa đóm tàn hơi lãng tử cầu

Nghe thông đạo lí dù sau chết

Thấm chữ thơm hoa bướm lượm mầu讀記

 

Bài 3

 

                         讀小青記

                                

              西湖花苑盡成墟

              獨吊窗前一紙書

              脂粉有神憐死後

              文章無命累焚餘

              古今恨事天難問

              風韻奇冤我自居

              不知三百餘年後

              天下何人泣素如

                                  阮攸

Âm Việt

          ĐỘC TIẾU THANH KÝ

Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư

Độc tiếu song tiền nhất chỉ thư

Chi phấn hữu thần liên tử hậu

Văn chương vô mệnh lụy phần dư

Cổ kim hận sự thiên nan vấn

Phong vận kì oan ngã tự cư

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

 

Dịch nghĩa

ĐỘC TIẾU THANH KÝ

 

Đọc truyện nàng Tiểu Thanh

Vườn hoa Tây Hồ giờ bãi hoang

Viếng nàng qua bài kí trước cửa

Linh hồn son phấn xót truyện sau nàng chết

Văn chương vô mệnh cũng lên lụy qua lửa táp

Hận kim cổ không thể hỏi trời

Như cùng hội với nàng nét phong nhã mắc oan lạ lùng

Rồi ba trăm năm sau có lẻ

Ai người khóc Tố Như

 

Dịch Thơ

             ĐỘC TIẾU THANH KÝ

 

Thắng cảnh Tây Hồ hóa bãi hoang

Qua bài kí đọc chuyến thăm nàng

Hồn thiêng phấn xót sầu đời ngắn

Mệnh yểu văn chương hận lửa loang

Nỗi ngậm oan khiên trời lơ đãng

Thuyền chìm nhã hạnh đất gợi hàng

Ba trăm lẻ nữa rồi ai đấy

Khóc Tố Như gó cỏ úa vàng

 

                      Hà Nội, Tháng 9-2012

                          Phạm Sán dịch

Tác giả Thi Huynh Phạm Sán giới thiệu và dịch thơ