THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Lương Châu Từ - Bài thơ tuyệt tác
24-08-2012
Lương chau.bmp Lương Châu từ là bài thơ tứ tuyệt của Vương Hàn. Tự Tử Vũ

Quê Thái
Nguyên, Sơn Tây.Gia cảnh giàu có, nuôi ca nhi ngày đêm ca hát
Tính phóng khoáng, thích rượu, cậy tài, tự phụ coi thường cả vương hầu
Khi ở Tiên Châu, Vương không thiết việc chính sự, suốt ngày rượu,
chuyện phiếm với bạn bè
Thơ : Nổi tiếng ở thể ca, hành và tuyệt cú. Lời thơ tráng lệ, hoa mĩ


涼州詞
王翰
葡萄美酒夜光杯
欲飲琵琶馬上催
醉臥沙場君莫笑
古來征戰幾人回

Âm Việt
LƯƠNG CHÂU TỪ
Vương Hàn

Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi

    Bức tranh minh họa bài thơ Lương Châu Từ của Vương Hàn:
Những người mũ cao áo dài kiếm kề bên tiệc rượu đang nâng li ngoài
trời nơi sơn cước. Phía sau, tốp nhạc với tay đàn tỳ bà trên lưng
ngựa.
   Bài thơ này được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam
“Tỳ bà mã thượng” là nét đặc trưng của người Hồ vùng Tây vực.
Bài thơ đã được dịch :

Bồ đào rượu quí chén lưu li
Toan nhắp, trên yên rộn tiếng tì
Nghiêng ngả say mèm xin chớ mỉa
Xưa nay trận mạc mấy ai về

   Toan uống, thì mới ở mức dự định. Nhưng “dục”đã là ý muốn rõ rệt.
  “Mã thượng” (mă shàng): Ngay, tức thì, lập tức.
  Vậy, câu thơ thứ 2 trong Lương Châu Từ có thể được tiếng tỳ bà
“thôi” (giục, thúc, thúc giục. Thúc đẩy, đẩy nhanh) ý muốn uống.

Theo cách hiểu này, bài thơ có thể dịch như sau:

BÀI CA LƯƠNG CHÂU
Rượu quí bồ đào chén dạ quang
Tỳ bà ép nhắp vội đưa vang
Cười chi trận mạc dầu say gục
Chinh chiến xưa về đã mấy trang

Làng Chất thành, 07-05-2012
                 Phạm Sán


Tác giả Phạm Sán - Sưu tầm .dịch. giới thiệu